Biển báo giao thông for Android 1.0 Tra cứu thông tin biển báo giao thông

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Ton Nguyen
 • Version: 1.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 1,5 MB
 • Lượt tải: 229
 • Ngày phát hành: 15/05/2013
 • Ngày cập nhật: 17/05/2013
 • Yêu cầu: Android 2.1 trở lên

Giới thiệu

Ứng dụng miễn phí giúp tra cứu thông tin các biển báo giao thông đường bộ. Giúp mọi người hiểu rõ ý nghĩa các biển báo, và chấp hành luật lệ giao thông.

Ứng dụng bao gồm:

 • Biển báo cấm.
 • Biển báo nguy hiểm.
 • Biển hiệu lệnh.
 • Biển chỉ dẫn.
 • Biển phụ.
 • Danh sách vạch kẻ đường.

Biển báo giao thông for AndroidBiển báo giao thông for AndroidBiển báo giao thông for Android

Zonerama for Android Zonerama for Android Upload ảnh nhanh chóng

Zonerama for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 652

Uninstaller Free For Android Uninstaller Free For Android Công cụ gỡ bỏ cài đặt

Uninstaller Free For Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 724

Hide It Pro for Android Hide It Pro for Android Ẩn ứng dụng nhanh chóng

Hide It Pro for Android
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 784

Tin nhắn giả for Android Tin nhắn giả for Android 1.2 Phần mềm tạo nhắn giả miễn phí

Tin nhắn giả for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 53

Thumb Keyboard (Phone/Tablet) for Android Thumb Keyboard (Phone/Tablet) for Android

Thumb Keyboard (Phone/Tablet) for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 859

Seek My Android Seek My Android Định vị vị trí thiết bị

Seek My Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 956

Danh nhan Viet cho Android Danh nhan Viet cho Android Danh Nhân Việt Nam

Danh nhan Viet cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 934

Nam A Mobile Banking for Android Nam A Mobile Banking for Android 1.0 Giao dịch ngân hàng qua điện thoại

Nam A Mobile Banking for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Italian Flashcards Free For Android Italian Flashcards Free For Android Học tiếng Ý trên điện thoại

Italian Flashcards Free For Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 670

Watchdog Task Manager Lite for Android Watchdog Task Manager Lite for Android

Watchdog Task Manager Lite for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.011
Xem thêm Ứng dụng khác