BigSpeed Secure Socket Library 3.0 Công cụ quản lý ActiveX

 • Đánh giá:
  ( 5 ★ | 6 Đánh giá )
 • Phát hành:
 • Version: 3.0
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 700 KB
 • Lượt xem: 8.801
 • Lượt tải: 14.951
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows NT/98/2000/XP
Giới thiệu

BigSpeed Secure Socket Library - Công cụ quản lý ActiveX

BigSpeed Secure Socket Library là một công cụ quản lý ActiveX, công cụ này sẽ hiệu chỉnh, cấu hình cũng như quản lý trong quá trình bạn truy cập vào Internet. Nó được định hình bởi những thông điệp phức tạp trên một kết nối TCP cụ thể nào đó. Các dữ liệu đã chuyển được mã hóa 128-bits với các khóa session ngẫu nhiên, không cần hỗ trợ bởi SSL. Chương trình có nhiều phiên bản khác nhau, có cả phiên bản cung cấp miễn phí cho người dùng, tuy nhiên chỉ dành cho số lượng truy cập được giới hạn, và sẽ không được hỗ trợ về kĩ thuật khi sử dụng.

BigSpeed Secure Socket Library

Tổng hợp