CNS Accounting Professional Phần mềm kế toán miễn phí

 • Đánh giá: (284 Đánh giá )
 • Phát hành: CNS
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 77,6 MB
 • Lượt xem: 59.717
 • Lượt tải: 53.937
 • Ngày phát hành: 01/01/2010
 • Ngày cập nhật: 12/01/2013
 • Yêu cầu: Windows 98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/7

Giới thiệu

Phần mềm kế toán CNS Accounting được tích hợp trong Bộ giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp CNS.ERP được thiết kế theo mô hình tự động hoá các qui trình cơ bản của doanh nghiệp, từ tài chính đến sản xuất. Với mục tiêu tích hợp thông tin của tất cả các phòng ban trong công ty tạo ra hệ thống thông tin đồng bộ, thông suốt, chính xác và không dư thừa giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa về nhân sự, hiệu quả cao trong quản lý.

Hệ thống phần mềm CNS còn được khẳng định sức mạnh nhờ có công nghệ hiện đại: VB.NET, C#.NET, SQL Server 2005, CNS framework (cực kỳ bảo mật do chính công ty CNS phát triển), sử dụng font chữ Unicode, lập báo cáo động, nhập số liệu và xem báo cáo ở bất kỳ nơi đâu thông qua internet, ngoài ra hệ thống phần mềm CNS cho phép người sử dụng cùng một lúc mở nhiều giao diện, nhiều phiếu kế toán, nhiều báo cảo bảng kê để kiểm tra đối chiếu số liệu, phiên bản này còn có khả năng tự động cập nhật khi phát hiện phiên bản mới hoặc trên máy chủ nội bộ.

Các tính năng:

- Xem sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi phí cho từng công trình

- Báo cáo, bảng kê thu chi theo từng công trình

- Bảng đối chiếu vật tư với dự toán

- Sổ chi phí giá thành( tính chi phí giá thành trong khoảng thời gian bất kỳ)

- Bảng tính giá thành lãi lỗ theo từng công trình

- Theo dõi tạm ứng theo từng công trình( chi tiết một công trình nhiều đối tượng, một đối tượng nhiều công trình)

- Theo dõi lãi vay của từng đối tượng qua TK141

- Theo dõi chi tiết xuất vật tư theo từng công trình

- Tính giá thành theo từng hạng mục

- Biên bản đối chiếu công nợ theo từng công trình.

Theo CNS

Portable Personal Finances Portable Personal Finances

Portable Personal Finances
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.367

The Light Designer BSC The Light Designer BSC 6.4 Quản lý các chỉ số hiệu suất chính

The Light Designer BSC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 181

Microsoft Office Accounting Express 2009 Microsoft Office Accounting Express 2009

Microsoft Office Accounting Express 2009
 • Phát hành: Microsoft
 • Office Accounting Express là gói phần mềm tính toán rất dễ sử dụng và có giao diện tương tự như Microsoft Office. Microsoft Office Accounting Express 2009 cung cấp các tính năng tính toán tiện lợi nhất cho các doanh nghiệp nhỏ...
 • Windows
 • Dung lượng: 182,4 MB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista
 • Tìm thêm: Microsoft Office Microsoft Office Express 2009 quản lý doanh nghiệp
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.734

Docsvault Small Business Edition Docsvault Small Business Edition

Docsvault Small Business Edition
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 422

StockMarketEye StockMarketEye

StockMarketEye
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.083

CS Invoice Manager CS Invoice Manager

CS Invoice Manager
 • Phát hành: Cavetta Software
 • CS Invoice Manager là công cụ giúp tạo, quản lý và in các hóa đơn. Phần mềm này cũng bao gồm module cơ sở dữ liệu khách hàng tiện ích, tỷ lệ thuế, giảm giá, vận chuyển, mật khẩu bảo vệ và logo,….
 • Windows
 • Dung lượng: 506 KB
 • Yêu cầu: Windows 7/Vista/XP/2000
 • Tìm thêm: CS Invoice Manager 2.1.1 tạo quản lý in hóa đơn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.015

Efficient Calendar Free Efficient Calendar Free

Efficient Calendar Free
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.062

Mindjet MindManager Mindjet MindManager 8.1 Lập bản đồ tư duy chuyên nghiệp

Mindjet MindManager
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.559

iNote Build 1003 iNote Build 1003

iNote Build 1003
 • Phát hành: ACNI
 • iNote là ứng dụng quản lý thông tin cá nhân (PIM) rất dễ sử dụng và giúp giữ tất cả những gì bạn yêu thích, code nguồn của bạn, địa chỉ URL yêu thích, địa chỉ email, ảnh và dữ liệu từ các trang web,...
 • Windows
 • Dung lượng: 81 KB
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000
 • Tìm thêm: iNote 1.0 Build 1003 quản lý dữ liệu cá nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 268

Personal Finances Pro Personal Finances Pro

Personal Finances Pro
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.928
Xem thêm Quản lý dự án