CNS Accounting Professional Phần mềm kế toán miễn phí

 • Đánh giá: (283 Đánh giá )
 • Phát hành: CNS
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 77,6 MB
 • Lượt xem: 59.717
 • Lượt tải: 53.724
 • Ngày phát hành: 01/01/2010
 • Ngày cập nhật: 12/01/2013
 • Yêu cầu: Windows 98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/7

Giới thiệu

Phần mềm kế toán CNS Accounting được tích hợp trong Bộ giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp CNS.ERP được thiết kế theo mô hình tự động hoá các qui trình cơ bản của doanh nghiệp, từ tài chính đến sản xuất. Với mục tiêu tích hợp thông tin của tất cả các phòng ban trong công ty tạo ra hệ thống thông tin đồng bộ, thông suốt, chính xác và không dư thừa giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa về nhân sự, hiệu quả cao trong quản lý.

Hệ thống phần mềm CNS còn được khẳng định sức mạnh nhờ có công nghệ hiện đại: VB.NET, C#.NET, SQL Server 2005, CNS framework (cực kỳ bảo mật do chính công ty CNS phát triển), sử dụng font chữ Unicode, lập báo cáo động, nhập số liệu và xem báo cáo ở bất kỳ nơi đâu thông qua internet, ngoài ra hệ thống phần mềm CNS cho phép người sử dụng cùng một lúc mở nhiều giao diện, nhiều phiếu kế toán, nhiều báo cảo bảng kê để kiểm tra đối chiếu số liệu, phiên bản này còn có khả năng tự động cập nhật khi phát hiện phiên bản mới hoặc trên máy chủ nội bộ.

Các tính năng:

- Xem sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi phí cho từng công trình

- Báo cáo, bảng kê thu chi theo từng công trình

- Bảng đối chiếu vật tư với dự toán

- Sổ chi phí giá thành( tính chi phí giá thành trong khoảng thời gian bất kỳ)

- Bảng tính giá thành lãi lỗ theo từng công trình

- Theo dõi tạm ứng theo từng công trình( chi tiết một công trình nhiều đối tượng, một đối tượng nhiều công trình)

- Theo dõi lãi vay của từng đối tượng qua TK141

- Theo dõi chi tiết xuất vật tư theo từng công trình

- Tính giá thành theo từng hạng mục

- Biên bản đối chiếu công nợ theo từng công trình.

Theo CNS

Duplicate Remover for Excel Duplicate Remover for Excel

Duplicate Remover for Excel
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 528

AssetManage Enterprise 2007 AssetManage Enterprise 2007

AssetManage Enterprise 2007
 • Phát hành: Liberty Street Software
 • Nếu đứng trên vai trò là Trưởng phòng Hành chánh thì khó khăn chính của bạn là gì? Kiểm kê tài sản, vâng, có thể vấn đề khiến bạn đau đầu đó là phải biết chính xác trong công ty có bao nhiêu loại tài sản và hiện chúng đang sử dụng cho việc gì và ở bộ phần
 • Windows
 • Dung lượng: 29,4 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista
 • Tìm thêm: AssetManage asset quản lý
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.223

VMware Server VMware Server 1.0 Phần mềm ảo hóa

VMware Server
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.841

QuickSales QuickSales

QuickSales
 • Phát hành: James Jago
 • QuickSales cung cấp dịch vụ quản lý kiểm kê, bán và lịch hẹn dành cho các nhà buôn bán lẻ. được thiết kế để có thể hoạt động trên bất kì một phần cứng hoặc hệ điều hành nào mà không cần tới máy chủ chuyên môn hoặc cơ sở dữ liệu bên thứ ba nào,...
 • Windows
 • Dung lượng: 55,1 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/NT
 • Tìm thêm: QuickSales 1.2 quản lý kiểm kê
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 613

SendSMS SendSMS

SendSMS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.154

MapleXP MapleXP Theo dõi nhiều dự án và phân bổ thời gian thực hiện

MapleXP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.305

QuoteWerks QuoteWerks

QuoteWerks
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.486

OrgFinances OrgFinances

OrgFinances
 • Phát hành: Binary House Software
 • OrgFinances là công cụ tính toán tiện ích và dễ sử dụng dành cho người dùng cá nhân, các doanh nghiệp nhỏ và các tổ chức.
 • Windows
 • Dung lượng: 13,5 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT
 • Tìm thêm: OrgFinances 1.5 quản lý tài chính
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 545

CardWorks Free Business Card Software CardWorks Free Business Card Software Thiết kế và in thẻ doanh nghiệp

CardWorks Free Business Card Software
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.883

Intranet Dashboard Intranet Dashboard

Intranet Dashboard
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.001
Xem thêm Quản lý dự án