CNS Accounting Professional Phần mềm kế toán miễn phí

 • Đánh giá: (283 Đánh giá )
 • Phát hành: CNS
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 77,6 MB
 • Lượt xem: 59.717
 • Lượt tải: 53.914
 • Ngày phát hành: 01/01/2010
 • Ngày cập nhật: 12/01/2013
 • Yêu cầu: Windows 98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/7

Giới thiệu

Phần mềm kế toán CNS Accounting được tích hợp trong Bộ giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp CNS.ERP được thiết kế theo mô hình tự động hoá các qui trình cơ bản của doanh nghiệp, từ tài chính đến sản xuất. Với mục tiêu tích hợp thông tin của tất cả các phòng ban trong công ty tạo ra hệ thống thông tin đồng bộ, thông suốt, chính xác và không dư thừa giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa về nhân sự, hiệu quả cao trong quản lý.

Hệ thống phần mềm CNS còn được khẳng định sức mạnh nhờ có công nghệ hiện đại: VB.NET, C#.NET, SQL Server 2005, CNS framework (cực kỳ bảo mật do chính công ty CNS phát triển), sử dụng font chữ Unicode, lập báo cáo động, nhập số liệu và xem báo cáo ở bất kỳ nơi đâu thông qua internet, ngoài ra hệ thống phần mềm CNS cho phép người sử dụng cùng một lúc mở nhiều giao diện, nhiều phiếu kế toán, nhiều báo cảo bảng kê để kiểm tra đối chiếu số liệu, phiên bản này còn có khả năng tự động cập nhật khi phát hiện phiên bản mới hoặc trên máy chủ nội bộ.

Các tính năng:

- Xem sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi phí cho từng công trình

- Báo cáo, bảng kê thu chi theo từng công trình

- Bảng đối chiếu vật tư với dự toán

- Sổ chi phí giá thành( tính chi phí giá thành trong khoảng thời gian bất kỳ)

- Bảng tính giá thành lãi lỗ theo từng công trình

- Theo dõi tạm ứng theo từng công trình( chi tiết một công trình nhiều đối tượng, một đối tượng nhiều công trình)

- Theo dõi lãi vay của từng đối tượng qua TK141

- Theo dõi chi tiết xuất vật tư theo từng công trình

- Tính giá thành theo từng hạng mục

- Biên bản đối chiếu công nợ theo từng công trình.

Theo CNS

Carousel Telephony Adapter Carousel Telephony Adapter

Carousel Telephony Adapter
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 416

QuickSales QuickSales

QuickSales
 • Phát hành: James Jago
 • QuickSales cung cấp dịch vụ quản lý kiểm kê, bán và lịch hẹn dành cho các nhà buôn bán lẻ. được thiết kế để có thể hoạt động trên bất kì một phần cứng hoặc hệ điều hành nào mà không cần tới máy chủ chuyên môn hoặc cơ sở dữ liệu bên thứ ba nào,...
 • Windows
 • Dung lượng: 55,1 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/NT
 • Tìm thêm: QuickSales 1.2 quản lý kiểm kê
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 613

Express Accounts Easy Accounting Software Express Accounts Easy Accounting Software

Express Accounts Easy Accounting Software
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 670

Smart List Pro Smart List Pro

Smart List Pro
 • Phát hành: Infowise
 • Với Smart List Pro, bạn có thể vượt ra ngoài những giới hạn danh sách của SharePoint để có thể tạo các biểu mẫu phức tạp và tự động hóa các quá trình doanh nghiệp mà không cần đến các luồng công việc phức tạp cũng như các biểu mẫu InfoPath.
 • Windows
 • Dung lượng: 448,4 KB
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7
 • Tìm thêm: Smart List Pro danh sách list SharePoint
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 534

Reflect CRM Customer Database Reflect CRM Customer Database

Reflect CRM Customer Database
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.272

HT Employee Monitor HT Employee Monitor

HT Employee Monitor
 • Phát hành: Hide Tools
 • Phần mềm quản lý nhân viên này là ứng dụng quản lý chuyên nghiệp, được thiết kế nhằm theo dõi và quản lý các hoạt động của nhân viên...
 • Windows
 • Dung lượng: 1,8 MB
 • Yêu cầu: Windows 7/Vista/2003/XP/2000
 • Tìm thêm: HT Employee Monitor 7.1.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.881

Spicebird Spicebird 0.8 Phần mềm quản lý dự án

Spicebird
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.575

Crave Invoice FREE Crave Invoice FREE 1.9 Phần mềm quản lý kinh doanh

Crave Invoice FREE
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 342

AuctionMagic AuctionMagic 8.2 Phần mềm quản lý đấu giá và đấu thầu

AuctionMagic
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 151

QuoteWerks QuoteWerks

QuoteWerks
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.486
Xem thêm Quản lý dự án