CNS Accounting Professional 2014 Quản trị nguồn lực doanh nghiệp

 • Đánh giá:
 • Phát hành:
 • Version: 2014
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 51,9 MB
 • Lượt xem: 59.717
 • Lượt tải: 60.273
 • Ngày phát hành:
 • Ngày cập nhật:
 • Yêu cầu: Windows 98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista/7

Giới thiệu

Phần mềm kế toán CNS Accounting được tích hợp trong Bộ giải pháp quản trị nguồn lực doanh nghiệp CNS.ERP được thiết kế theo mô hình tự động hoá các qui trình cơ bản của doanh nghiệp, từ tài chính đến sản xuất. Với mục tiêu tích hợp thông tin của tất cả các phòng ban trong công ty tạo ra hệ thống thông tin đồng bộ, thông suốt, chính xác và không dư thừa giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa về nhân sự, hiệu quả cao trong quản lý.

Hệ thống phần mềm CNS còn được khẳng định sức mạnh nhờ có công nghệ hiện đại: VB.NET, C#.NET, SQL Server 2005, CNS framework (cực kỳ bảo mật do chính công ty CNS phát triển), sử dụng font chữ Unicode, lập báo cáo động, nhập số liệu và xem báo cáo ở bất kỳ nơi đâu thông qua internet, ngoài ra hệ thống phần mềm CNS cho phép người sử dụng cùng một lúc mở nhiều giao diện, nhiều phiếu kế toán, nhiều báo cảo bảng kê để kiểm tra đối chiếu số liệu, phiên bản này còn có khả năng tự động cập nhật khi phát hiện phiên bản mới hoặc trên máy chủ nội bộ.

Các tính năng:

 • Xem sổ chi tiết và bảng tổng hợp chi phí cho từng công trình 
 • Báo cáo, bảng kê thu chi theo từng công trình 
 • Bảng đối chiếu vật tư với dự toán 
 • Sổ chi phí giá thành( tính chi phí giá thành trong khoảng thời gian bất kỳ) 
 • Bảng tính giá thành lãi lỗ theo từng công trình 
 • Theo dõi tạm ứng theo từng công trình( chi tiết một công trình nhiều đối tượng, một đối tượng nhiều công trình) 
 • Theo dõi lãi vay của từng đối tượng qua TK141 
 • Theo dõi chi tiết xuất vật tư theo từng công trình 
 • Tính giá thành theo từng hạng mục 
 • Biên bản đối chiếu công nợ theo từng công trình.

Tổng hợp

Mindjet MindManager Mindjet MindManager Quản lý công việc

Mindjet MindManager
 • Đánh giá: 131
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 80.362

Microsoft Office Project Professional Microsoft Office Project Professional 2013 Lập kế hoạch quản lý dự án

Microsoft Office Project Professional
 • Đánh giá: 238
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 218.808

GnuCash GnuCash 2.6 Phần mềm kế toán thu chi

GnuCash
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40.485

ToDoList ToDoList

ToDoList
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44.099

AssetManage Enterprise 2007 AssetManage Enterprise 2007

AssetManage Enterprise 2007
 • Phát hành: Liberty Street Software
 • Nếu đứng trên vai trò là Trưởng phòng Hành chánh thì khó khăn chính của bạn là gì? Kiểm kê tài sản, vâng, có thể vấn đề khiến bạn đau đầu đó là phải biết chính xác trong công ty có bao nhiêu loại tài sản và hiện chúng đang sử dụng cho việc gì và ở bộ phần
 • Windows
 • Dung lượng: 29,4 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/NT/2000/XP/Vista
 • Tìm thêm: AssetManage asset quản lý
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.256

NolaPro Cloud Accounting NolaPro Cloud Accounting 5.0 Phần mềm hỗ trợ kế toán miễn phí

NolaPro Cloud Accounting
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.947

eSalex eSalex 4.1 Phần mềm quản lý bán hàng dành cho "hai lúa"

eSalex
 • Đánh giá: 36
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 33.961

Paradise Paradise 4.0 Phần mềm tính lương

Paradise
 • Đánh giá: 63
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.159

Microsoft Office Accounting Express 2009 Microsoft Office Accounting Express 2009

Microsoft Office Accounting Express 2009
 • Phát hành: Microsoft
 • Office Accounting Express là gói phần mềm tính toán rất dễ sử dụng và có giao diện tương tự như Microsoft Office. Microsoft Office Accounting Express 2009 cung cấp các tính năng tính toán tiện lợi nhất cho các doanh nghiệp nhỏ...
 • Windows
 • Dung lượng: 182,4 MB
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista
 • Tìm thêm: Microsoft Office Microsoft Office Express 2009 quản lý doanh nghiệp
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.886

Open Contacts 6.0.7.692 Open Contacts 6.0.7.692

Open Contacts 6.0.7.692
 • Phát hành: Fonlow
 • Open Contacts cho phép bạn tạo, quản lý danh sách khách hàng và công ty, danh sách khách được sắp xếp hợp lý và chi tiết bao gồm các mối quan hệ, nghề nghiệp, tên công ty làm việc... giúp bạn dễ dàng tìm và đánh giá khách hàng một cách nhanh chóng.
 • Windows
 • Dung lượng: 5,2 MB
 • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7
 • Tìm thêm: quản lý danh sách khách hàng công ty Fonlow tạo quản lý Open Contacts Open Contacts
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.902
Xem thêm Quản lý dự án