Content Management System (CMS) 1.0

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: SoftComplex
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 118 KB
 • Lượt xem: 3.098
 • Lượt tải: 2.270
 • Ngày phát hành: 07/01/2010
 • Ngày cập nhật: 07/01/2010
 • Yêu cầu: Windows NT/95/98/Me/2000/XP

Giới thiệu

Content Management System (CMS) là một hệ thống phần mềm được dùng để quản lý nội dung. Nội dung này bao gồm các tệp dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, tài liệu điện tử và các nội dung trang web. Ý tưởng của hệ thống là làm cho các dữ liệu có thể tự động hiển thị theo khung mẫu cho trước bằng cách sắp xếp các nội dung có trình tự vào cơ sở dữ liệu và sau đó khung mẫu sẽ tự động truy cập vào cơ sở dữ liệu để lấy thông tin ra hiển thị. Hệ thống cho phép việc chia sẻ thông tin dễ dàng. Hệ thống có khả năng tổ chức, điều khiển, và phối hợp trình bày một lượng lớn các tài liệu và nội dung khác nhau.

Một ứng dụng quan trọng là quản lý nội dung website, dùng để lưu trữ, điều khiển và đăng tải các tài liệu như là các bài báo, hướng dẫn kỹ thuật, hướng dẫn mua bán, du lịch, và các giới thiệu sản phẩm, nhật ký và trao đổi diễn đàn điện tử.

Đặc điểm:

- Nhập liệu và tạo các tài liệu điện tử và dữ liệu đa phương tiện.

- Định danh người sử dụng và quản lý vai trò nội dung của họ.

- Có khả năng gán vai trò và trách nhiệm cho nhiều loại nội dung khác nha.

- Có khả năng định nghĩa các tác vụ chu trình nội dung, giúp người quản lý có thể được thông báo các thay đổi trong nội dung.

- Có khả năng theo vết và quản lý các phiên bản của nội dung.

- Có khả năng đăng bài nội dung và hỗ trợ truy cập nội dung, kết hợp với việc hỗ trợ tìm kiếm và rút trích thông tin.

 

Tổng hợp

Remote Shutdown Enterprise Remote Shutdown Enterprise

Remote Shutdown Enterprise
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.335

Efficient Macro Recorder Standard Efficient Macro Recorder Standard

Efficient Macro Recorder Standard
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 625

CloseAll CloseAll 2.0 Tắt tất cả các chương trình đang hoạt động

CloseAll
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30

AnVir Task Manager Free AnVir Task Manager Free 7.5 Theo dõi và quản lý hệ thống máy tính

AnVir Task Manager Free
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.488

Registry First Aid Registry First Aid 9.1 Sửa chữa các lỗi registry hiệu quả

Registry First Aid
 • Phát hành: Rose City Software
 • Khả năng quét, tìm kiếm, và sửa chữa kỹ càng hơn cùng với việc cung cấp tính năng tùy theo trình độ của người dùng và tốc độ làm việc nhanh chóng là những ưu điểm nổi trội mà bạn có thể tìm thấy ở Registry First Aid 8.2.
 • Windows Version: 9.1
 • Dung lượng: 6,2 MB
 • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/NT
 • Tìm thêm: Registry First Aid
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.890

LionSea DriverTuner LionSea DriverTuner 3.1 Sửa chữa và update driver

LionSea DriverTuner
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 150

Paragon Partition Manager Free Edition Paragon Partition Manager Free Edition 2013 Quản lý phân vùng miễn phí

Paragon Partition Manager Free Edition
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.643

Driver Support Driver Support 8.1 Hỗ trợ driver cho máy tính

Driver Support
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 173

Acebyte Utilities Acebyte Utilities 3.0 Công cụ tối ưu hóa máy tính

Acebyte Utilities
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 896

USB Show USB Show

USB Show
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61.936
Xem thêm Tiện ích