Bài tập lớn môn Kinh tế lượng

Giới thiệu

 BÀI TẬP LỚN MÔN KINH TẾ LƯỢNG

LỜI MỞ ĐẦU

Trong giỏ hàng hóa của người tiêu dùng, thực phẩm luôn chiếm tỉ trọng lớn. Lượng cầu thực phẩm của người tiêu dùng do đó không chỉ là mối quan tâm của những công ty sản xuất-cung cấp thực phẩm, mà còn là mối quan tâm của chính phủ và các nhà kinh tế. Các nhà kinh Mỹ tế sau khi có được những số liệu thống kê về lượng cầu thịt gà - một loại thực phẩm được yêu thích ở Mỹ - trong 2 thập niên 60-70 đã đặt ra vấn đề: Những nhân tố nào ảnh hưởng đến lượng cầu của thịt gà?

Trong đề tài này, giả thiết rằng lượng cầu của thịt gà phụ thuộc vào 2 nhân tố: thu nhập bình quân của người tiêu dùng và giá của thịt gà. Theo lý thuyết kinh tế, thịt gà là hàng hóa thông thường, do đó cầu thịt gà sẽ tuân theo luật cầu. Từ mô hình được xây dựng trong đề tài, ta có thể một lần nữa khẳng định sự đúng đắn cùa lý thuyết luật cầu, cũng như có một hình dung cơ bản nhất về cầu thịt gà của người tiêu dùng Mỹ trong 2 thập niên 60-70.

NỘI DUNG

1. Mô tả số liệu

Cầu thịt gà ở Mỹ từ năm 1960 - 1980:

Trong đó:

Y: lượng tiêu thụ thịt gà/người (đơn vị: pao);

X2: thu nhập khả dụng/ người (đv: đôla);

X3: giá bán lẻ thịt gà;

Các đơn giá X2,X3 đều có đơn vị là cent/ pao và đều là giá thực tế, tức là giá hiện thời chia cho chỉ số giá tiêu dùng của lương thực theo cùng gốc thời gian.

Giả sử ta có mô hình: Y = β1 + β2X2 + β3X3    (1)

Hồi quy mô hình (1) bằng Eview ta thu được kết quả sau: Bảng 1: Hồi quy mô hình  Y = β1 + β2X2 + β3X3

Từ kết quả ước lượng trên ta thu được:

(PRF): E(Y/X2, X3) = β1 + β2X2 + β3X3
(SRF): Y = 35.03203 + 0.017968X2 - 0.279720X3

2. Phân tích kết quả hồi quy

Ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy

Ta thấy:
β= 35.03203 > 0 cho ta biết thu nhập bình quân/đầu người và giá bán lẻ thịt gà không đổi thì lượng cầu thịt gà là 35.03203 đơn vị.

β2 = 0.017968 >0 

Do khi thu nhập bình quân/đầu người tăng, tiêu dùng tăng. Do đó β2 có ý nghĩa kinh tế. β2 = 0.017968 cho ta thấy: khi giá bán lẻ thịt gà không đổi, thu nhập bình quân/đầu người tăng 1 đơn vị sẽ làm lượng cầu thịt gà tăng 0.017968 đơn vị

β3 = 0.27972 <0 phù hợp với lý thuyết kinh tế do khi giá tăng, lượng cầu sẽ giảm. β3 = 0.27972 cho ta biết khi các yếu tố khác không đổi, giá thịt gà tăng 1 đơn vị sẽ làm cho lượng cầu thịt gà giảm 0.0.27972 đơn vị

Ý nghĩa thống kê của các hệ số hồi quy

Tqs2= 8.395568 € Wα -> Bác bỏ H0, chấp nhận H1 -> β2có ý nghĩa thống kê

Tqs3=-2.619229 € Wα -> Bác bỏ H0, chấp nhận H1 -> β3có ý nghĩa thống kê

Download tài liệu để xem thêm chi tiết

Vẽ kỹ thuật với AutoCad Vẽ kỹ thuật với AutoCad Ebook hướng dẫn sử dụng AutoCad

Vẽ kỹ thuật với AutoCad
 • Đánh giá: 228
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 229.431

Các phương pháp giải nhanh bài toán hóa học Các phương pháp giải nhanh bài toán hóa học Giúp học tốt môn hóa học

Các phương pháp giải nhanh bài toán hóa học
 • Đánh giá: 154
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 79.901

Tự ôn luyện thi môn Toán Tự ôn luyện thi môn Toán Luyện thi đại học môn Toán

Tự ôn luyện thi môn Toán
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40.012

Bài tập trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô Bài tập trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô Tài liệu học kinh tế vĩ mô

Bài tập trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô
 • Đánh giá: 47
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44.845

Đề thi và đáp án môn Toán khối B - kỳ thi đại học 2010 Đề thi và đáp án môn Toán khối B - kỳ thi đại học 2010 Đề thi đại học môn Toán

Đề thi và đáp án môn Toán khối B - kỳ thi đại học 2010
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46.976

Đề thi và đáp án môn Vật Lý khối A Đề thi và đáp án môn Vật Lý khối A Kỳ thi đại học năm 2011

Đề thi và đáp án môn Vật Lý khối A
 • Đánh giá: 42
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59.067

Đề thi và đáp án môn Hóa khối A Đề thi và đáp án môn Hóa khối A Đề thi đại học môn hóa khối A năm 2011

Đề thi và đáp án môn Hóa khối A
 • Đánh giá: 58
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 79.861
Xem thêm Cao đẳng - Đại học