Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 34,5 KB
 • Lượt tải: 771
 • Ngày xuất bản: 03/01/2013
 • Ngày cập nhật: 25/06/2013
 • Yêu cầu: Định dạng DOC

Giới thiệu

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO

(Dùng cho cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng)

Tháng ………... Năm 20………...

 

Tên cơ sở kinh doanh: ..............................................................................................................

Mã số: .....................................................................................................................................                                                               

Địa chỉ: ....................................................................................................................................

 

TT

Chứng từ

Tên người bán

Mã số thuế

Mặt hàng

Doanh số mua chưa có thuế

Thuế suất (%)

Thuế GTGT

Ký hiệu

Số

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

Lập ngày: ………/………/20………

 

Người lập

(Họ tên, chữ ký)

Kế toán trưởng

(Họ tên, chữ ký)

 

Click vào nút Tải về để xem chi tiết Mẫu Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

Hướng dẫn

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

Mẫu số 01/KTTT: Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu Mẫu số 01/KTTT: Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu Mẫu Thanh tra kiểm tra thuế

Mẫu số 01/KTTT: Thông báo về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 181

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân Mẫu đơn

Mẫu tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 436

Mẫu số S17-DNN: Sổ chi tiết bán hàng Mẫu số S17-DNN: Sổ chi tiết bán hàng Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S17-DNN: Sổ chi tiết bán hàng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.030

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế Ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Mẫu quyết định tăng lương Mẫu quyết định tăng lương

Mẫu quyết định tăng lương
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.997

Mẫu số 01-1/LPTB: Thông báo nộp phí trước bạ nhà, đất Mẫu số 01-1/LPTB: Thông báo nộp phí trước bạ nhà, đất Mẫu khai phí - lệ phí

Mẫu số 01-1/LPTB: Thông báo nộp phí trước bạ nhà, đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 350

Biểu mẫu Báo cáo thu nộp tiền hàng dự trữ Biểu mẫu Báo cáo thu nộp tiền hàng dự trữ

Biểu mẫu Báo cáo thu nộp tiền hàng dự trữ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán