Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 34,5 KB
 • Lượt tải: 790
 • Ngày xuất bản: 03/01/2013
 • Ngày cập nhật: 25/06/2013
 • Yêu cầu: Định dạng DOC

Giới thiệu

BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HÓA, DỊCH VỤ MUA VÀO

(Dùng cho cơ sở kê khai khấu trừ thuế hàng tháng)

Tháng ………... Năm 20………...

 

Tên cơ sở kinh doanh: ..............................................................................................................

Mã số: .....................................................................................................................................                                                               

Địa chỉ: ....................................................................................................................................

 

TT

Chứng từ

Tên người bán

Mã số thuế

Mặt hàng

Doanh số mua chưa có thuế

Thuế suất (%)

Thuế GTGT

Ký hiệu

Số

Ngày

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng:

 

 

 

 

Lập ngày: ………/………/20………

 

Người lập

(Họ tên, chữ ký)

Kế toán trưởng

(Họ tên, chữ ký)

 

Click vào nút Tải về để xem chi tiết Mẫu Bảng kê hóa đơn chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

Hướng dẫn

Mẫu Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào

Mẫu số 04/NOPT: Thông báo về việc bổ sung/không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế Mẫu số 04/NOPT: Thông báo về việc bổ sung/không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế Mẫu nộp thuế

Mẫu số 04/NOPT: Thông báo về việc bổ sung/không chấp nhận hồ sơ gia hạn nộp thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Mẫu tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.216

Bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán Bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 152

Mẫu số S23-DN: Thẻ tài sản cố định Mẫu số S23-DN: Thẻ tài sản cố định Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S23-DN: Thẻ tài sản cố định
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.769

Mẫu tờ khai thuế tài nguyên Mẫu tờ khai thuế tài nguyên

Mẫu tờ khai thuế tài nguyên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 134
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán