Biên bản kiểm tra công trình xây dựng hoàn thành

 • Đánh giá: (5 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Xây dựng
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 35 KB
 • Lượt tải: 1.235
 • Ngày xuất bản: 23/10/2012
 • Ngày cập nhật: 30/10/2012

Giới thiệu

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG hoặc
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)
...
____________________
Số: ___ /_____

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________

 BIÊN BẢN  KIỂM TRA CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH

Căn cứ Điều 27 Quyết định 58/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 25 tháng 10 năm 2000 của Ủy ban nhân dân thành phố
(Kèm theo Giấy phép xây dựng số:......... do:........cấp ngày:.................)

- Ngày kiểm tra: ....................................

- Địa điểm kiểm tra: ................................

- Cán bộ kiểm tra: .....................

Nội dung kiểm tra:

1. Hiện trạng công trình:

- Công trình: ........................

- Số tầng:................. Chiều cao công trình: ........m

- Kết cấu: ..........................................

- Diện tích xây dựng tầng trệt: .................

- Tổng diện tích sàn xây dựng thực tế: ....................

2. Diện tích sàn xây dựng đúng giấy phép xây dựng:

........................................

3. Kiến trúc và diện tích sàn xây dựng ngoài nội dung giấy phép xây dựng (nếu có):

.............................................

4. Các vấn đề khác:

- Biên bản (văn bản) nghiệm thu về chất lượng công trình số: ................

Ngày (theo mẫu 16, Quyết định:......../2003/QĐ-UB)

- Biên bản (văn bản) nghiệm thu về Phòng cháy chữa cháy số: ........

Ngày của: ......................

- Biên bản (văn bản) nghiệm thu về môi sinh, môi trường số: ..............

Ngày của: .............................

- Quyết định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng số: ngày của ủy ban nhân dân

CHỦ ĐẦU TƯ
(ký và ghi rõ họ và tên)
CÁN BỘ KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ và tên)

 KẾT LUẬN

Diện tích sàn xây dựng được công nhận:

Diện tích sàn xây dựng vi phạm: (nếu có)

Ghi chú: (nếu có)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày....... tháng.......... năm..............
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG hoặc
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN (HUYỆN)
……
(Ký tên, đóng dấu)

Giấy đăng ký mua tài sản (nhà, đất …) Giấy đăng ký mua tài sản (nhà, đất …)

Giấy đăng ký mua tài sản (nhà, đất …)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

Đơn xin giao đất nông nghiệp Đơn xin giao đất nông nghiệp

Đơn xin giao đất nông nghiệp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 170

Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình

Hợp đồng giao nhận thầu xây lắp công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.188

Thư mời của Ủy ban nhân dân về việc hoàn tất việc bán nhà Thư mời của Ủy ban nhân dân về việc hoàn tất việc bán nhà

Thư mời của Ủy ban nhân dân về việc hoàn tất việc bán nhà
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 64

Tổng hợp kết quả lập hồ sơ địa chính - Mẫu số 05/TTĐĐ Tổng hợp kết quả lập hồ sơ địa chính - Mẫu số 05/TTĐĐ Biểu mẫu nhà đất

Tổng hợp kết quả lập hồ sơ địa chính - Mẫu số 05/TTĐĐ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 75

Văn bản số 1066/KTXD Công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Văn bản số 1066/KTXD Công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Văn bản số 1066/KTXD Công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.197

Hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình Hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình

Hợp đồng về giao nhận thầu xây dựng tổng thể công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 530
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất