Biểu mẫu Báo cáo tổng hợp tình hình thu - chi quỹ bảo hiểm xã hội

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 69 KB
 • Lượt tải: 330
 • Ngày xuất bản: 29/11/2012
 • Ngày cập nhật: 29/11/2012

Giới thiệu

Bảo hiểm xã hội
….......................
Mẫu số: B08-BH
Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính

BÁO CÁO TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THU - CHI QUỸ BHXH
Quý:.................Năm:……..........

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Báo cáo tổng hợp tồn kho Báo cáo tổng hợp tồn kho

Báo cáo tổng hợp tồn kho
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 701

Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh

Khai quyết toán thuế Thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương và cá nhân có thu nhập từ kinh doanh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59

Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt Đối với hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn, không thanh toán được nợ thuế, đã ngừng kinh doanh

Quyết định về việc xóa nợ tiền thuế, tiền phạt
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Quyết định về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế Quyết định về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế Ban hành kèm theo Thông tư 166/2013/TT-BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Quyết định về việc tạm đình chỉ thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 01
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán