Các báo cáo tổng hợp quyết toán dự án hoàn thành

 • Đánh giá: (1 Đánh giá )
 • Phát hành: Download
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Dung lượng: 414 KB
 • Lượt tải: 829
 • Ngày xuất bản: 07/12/2012
 • Ngày cập nhật: 07/12/2012

Giới thiệu

Mẫu số: 01/QTDA

BÁO CÁO TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Tên dự án:

Tên công trình, hạng mục công trình:

Chủ đầu tư :

Cấp quyết định đầu tư:

Địa điểm xây dựng:

Quy mô công trình: Được duyệt:...... Thực hiện…...

Tổng mức đầu tư được duyệt:.................…

Thời gian khởi công - hoàn thành: Được duyệt:...... Thực hiện…...

Download văn bản để xem thêm chi tiết.

Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn

Giảm thuế Thu nhập cá nhân đối với đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hoả hoạn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 22

Mẫu số 02-TSCĐ: Biên bản thanh lý tài sản cố định Mẫu số 02-TSCĐ: Biên bản thanh lý tài sản cố định Mẫu chứng từ kế toán thuế

Mẫu số 02-TSCĐ: Biên bản thanh lý tài sản cố định
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.469

Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.558

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất

Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45

Mẫu số 01/TNKDCK: Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu Mẫu số 01/TNKDCK: Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu Mẫu khai thuế nhà thầu nước ngoài

Mẫu số 01/TNKDCK: Giấy chứng nhận tài khoản lưu ký cổ phiếu, trái phiếu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

Mẫu số 12/KTTT: Quyết định về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ Mẫu số 12/KTTT: Quyết định về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ Mẫu Thanh tra kiểm tra thuế

Mẫu số 12/KTTT: Quyết định về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán