Biên nhận thu hồi thẻ BHYT Biểu mẫu hành chính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Biên nhận thu hồi thẻ BHYT chính:

Link download Biên nhận thu hồi thẻ BHYT dự phòng

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Biên nhận thu hồi thẻ bảo hiểm y tế khi có lý do nào đó mà doanh nghiệp thu hồi lại thẻ của người lao động nộp lại cho bên bảo hiểm. Xem thêm các thông tin về Biên nhận thu hồi thẻ BHYT tại đây

Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc Biểu mẫu hành chính

Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.458

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh

Mẫu đơn xin việc bằng tiếng anh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 594

Bảng tổng hợp lao động, quỹ tiền lương Bảng tổng hợp lao động, quỹ tiền lương

Bảng tổng hợp lao động, quỹ tiền lương
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.250

Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy

Bảng tổng hợp điểm trừ nghiệp vụ, nội quy
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31
Xem thêm Việc làm - Nhân sự