Công văn 2266/BHXH-BT Giải quyết vướng mắc về thu, xác nhận sổ bảo hiểm xã hội

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Công văn 2266/BHXH-BT chính:

Link download Công văn 2266/BHXH-BT dự phòng

Công văn 2266/BHXH-BT năm 2013 giải quyết vướng mắc về thu, xác nhận sổ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành. Xem thêm các thông tin về Công văn 2266/BHXH-BT tại đây

Nghị định 100/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2008/NĐ-CP Nghị định 100/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Nghị định 100/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2008/NĐ-CP
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.086

Quyết định 533/QĐ-BHXH Quyết định 533/QĐ-BHXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Quyết định 533/QĐ-BHXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33

Công văn 896/LĐTBXH-BHXH Công văn 896/LĐTBXH-BHXH Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 896/LĐTBXH-BHXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 73

Thông báo 753/TB-BHXH Thông báo 753/TB-BHXH Sửa đổi Phiếu giao nhận hồ sơ

Thông báo 753/TB-BHXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34

Công văn 1043/BHXH-BC Công văn 1043/BHXH-BC Hướng dẫn bổ sung về công tác lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2011 do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 1043/BHXH-BC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39
Xem thêm Bảo hiểm