Công văn 4329/BGDĐT-GDTH Chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Công văn 4329/BGDĐT-GDTH chính:

Link download Công văn 4329/BGDĐT-GDTH dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ GD-ĐT
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 57 KB
 • Ngày Update: 07/07/2013
 • Lượt Download: 249

Công văn 4329/BGDĐT-GDTH năm 2013 chấn chỉnh việc sử dụng sách giáo khoa, tài liệu dạy Tiếng Anh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Xem thêm các thông tin về Công văn 4329/BGDĐT-GDTH tại đây

Thông báo 2689/TB-BNN-TCCB Thông báo 2689/TB-BNN-TCCB Đào tạo sau đại học ở nước ngoài theo Chương trình công nghệ sinh học nông nghiệp và thủy sản năm 2013

Thông báo 2689/TB-BNN-TCCB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 07

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT Ban hành Điều lệ trường Trung học cơ sở, trường Trung học phổ thông

Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.089

Quyết định số 472/QĐ-TTG Quyết định số 472/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án Đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng - an ninh cho các trường Trung học phổ thông

Quyết định số 472/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 204

Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ xung một số quy chế thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2014

Thông tư số 09/2014/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 278

Quyết định 1320/QĐ-TTg Quyết định 1320/QĐ-TTg Về việc thành lập trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

Quyết định 1320/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo