Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Biểu mẫu hành chính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính:

Link download Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự phòng

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ra ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài nguyên và môi trường. Xem thêm các thông tin về Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đây

Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở

Đơn đề nghị cấp mới giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

Đơn đề nghị tiếp tục được giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Đơn đề nghị tiếp tục được giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân Biểu mẫu xây dựng - nhà đất

Đơn đề nghị tiếp tục được giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai

Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 141

Biểu mẫu Tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất Biểu mẫu Tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Biểu mẫu Tờ khai góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 46

Đơn xin cấp Giấy phép thầu Đơn xin cấp Giấy phép thầu

Đơn xin cấp Giấy phép thầu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất