Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Biểu mẫu hành chính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính:

Link download Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự phòng

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ra ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài nguyên và môi trường. Xem thêm các thông tin về Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đây

Công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình Biểu mẫu xây dựng

Công bố mẫu hợp đồng tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.741

Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định

Mẫu đơn đăng ký dấu nghiệp vụ giám định
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất Đối với cá nhân, gia đình

Thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 490

Mẫu đơn xin giao đất làm nhà ở Mẫu đơn xin giao đất làm nhà ở

Mẫu đơn xin giao đất làm nhà ở
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.251
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất