Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Biểu mẫu hành chính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính:

Link download Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự phòng

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ra ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài nguyên và môi trường. Xem thêm các thông tin về Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đây

Tờ khai hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và đề xuất phương án xử lý Tờ khai hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và đề xuất phương án xử lý

Tờ khai hiện trạng sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước và đề xuất phương án xử lý
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.486

Hợp đồng nguyên tắc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công Hợp đồng nguyên tắc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công Biểu mẫu xây dựng

Hợp đồng nguyên tắc khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.988

Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình Biểu mẫu xây dựng - nhà đất

Đơn đề nghị cấp giấy phép di dời công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Đơn xin cấp Giấy phép thầu Đơn xin cấp Giấy phép thầu

Đơn xin cấp Giấy phép thầu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58

Tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất Tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất

Tờ khai nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 73
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất