Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Biểu mẫu hành chính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chính:

Link download Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dự phòng

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được ban hành kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BTNMT ra ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ tài nguyên và môi trường. Xem thêm các thông tin về Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đây

Đơn xin cấp Giấy phép thầu Đơn xin cấp Giấy phép thầu

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 58

Giấy đăng ký mua tài sản (nhà, đất …) Giấy đăng ký mua tài sản (nhà, đất …)

Giấy đăng ký mua tài sản (nhà, đất …)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng Đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng

Đơn đề nghị cấp phó bản giấy phép xây dựng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 65
Xem thêm Xây dựng - Nhà đất