Giáo dục quốc phòng

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Giáo dục quốc phòng chính:

Link download Giáo dục quốc phòng dự phòng

Học phần 1: Một số nội dung cơ bản về đường lối quân sự Xem thêm các thông tin về Giáo dục quốc phòng tại đây

Dạy con làm giàu - tập 1 Dạy con làm giàu - tập 1 Sách dành cho kinh doanh

Dạy con làm giàu - tập 1
 • Đánh giá: 95
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67.061

Tư duy lại tương lai - Ebook Tư duy lại tương lai - Ebook

Tư duy lại tương lai - Ebook
 • Phát hành: Rowan Gibson (biên tập)
 • Tương lai sẽ không còn giống như những gì mà các nhà kinh doanh vẫn hình dung. Do đó nhất thiết phải tư duy lại tương lai.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 826,1 KB
 • Yêu cầu: Định dạng PRC
 • Tìm thêm: kinh tế kinh doanh
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.837

Chủ nghĩa xã hội đi về đâu? Chủ nghĩa xã hội đi về đâu? Ebook định dạng EPUB/PRC

Chủ nghĩa xã hội đi về đâu?
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Ông là người có công chính trong phát triển kinh tế học thông tin, và vì những cống hiến đó ông đã được giải Nobel kinh tế năm 2001. Trong cuốn sách này ông dùng những kết quả nghiên cứu của mình và của các cộng sự về kinh tế học thông tin để làm rõ hơn những vấn đề tranh luận lâu đời về các mô hình kinh tế, các hệ thống kinh tế, và trên cơ sở đó đưa ra những gợi ý chính sách cho các nền kinh tế chuyển đổi hậu xã hội chủ nghĩa.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 453 KB
 • Yêu cầu: Định dạng PRC/EPUB
 • Tìm thêm: Download Chủ nghĩa xã hội đi về đâu Chủ nghĩa xã hội đi về đâu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 535

Nghề bán hàng và quản trị bán hàng Nghề bán hàng và quản trị bán hàng

Nghề bán hàng và quản trị bán hàng
 • Phát hành: Sưu tầm
 • Mục tiêu của chương này là phân tích về nghề bán hàng và giải thích sự thăng tiến nhanh trong nghề bán hàng. Chúng ta sẽ nắm được thế nào là bán hàng cá nhân, cội nguồn lịch sử của bán hàng cá nhân.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 433,6 KB
 • Yêu cầu: định dạng PDF
 • Tìm thêm: kinh tế kinh doanh
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.691

102 bí quyết thương mại điện tử - Ebook 102 bí quyết thương mại điện tử - Ebook

102 bí quyết thương mại điện tử - Ebook
 • Phát hành: Sưu tầm
 • World Wide Web (www) được hình thành từ những gì? Thương mại điện tử là gì? Thương mại điện tử sẽ chiếm một tỷ trọng lớn hơn cả thị trường bán lẻ?
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 1,3 MB
 • Yêu cầu: Định dạng PDF
 • Tìm thêm: kinh tế bí quyết
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.260
Xem thêm Kinh tế - Xã hội