Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Mẫu số C65-HD theo QĐ số: 51/2007/QĐ-BTC

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH chính:

Link download Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH dự phòng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp khác cho bạn tại các liên kết dưới dây.

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 66,4 KB
 • Ngày Update: 15/10/2014
 • Lượt Download: 3.566

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ra ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng BTC. Xem thêm các thông tin về Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại đây

Mẫu thư mời học việc Mẫu thư mời học việc

Mẫu thư mời học việc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20

Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc Biểu mẫu hành chính

Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.461

Mẫu quyết định sa thải nhân viên Mẫu quyết định sa thải nhân viên

Mẫu quyết định sa thải nhân viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.625

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 491

Phiếu đăng ký đi công tác Phiếu đăng ký đi công tác

Phiếu đăng ký đi công tác
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 608
Xem thêm Việc làm - Nhân sự