Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Mẫu số C65-HD theo QĐ số: 51/2007/QĐ-BTC

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH chính:

Link download Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH dự phòng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp khác cho bạn tại các liên kết dưới dây.

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 66,4 KB
 • Ngày Update: 15/10/2014
 • Lượt Download: 3.557

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ra ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng BTC. Xem thêm các thông tin về Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại đây

Bảng mô tả công việc Nhân viên bảo vệ Bảng mô tả công việc Nhân viên bảo vệ

Bảng mô tả công việc Nhân viên bảo vệ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 780

Mẫu Phiếu điều chỉnh bảo hiểm Mẫu Phiếu điều chỉnh bảo hiểm

Mẫu Phiếu điều chỉnh bảo hiểm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

Đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 307

Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT Biểu mẫu về BHXH

Mẫu số 02/THE: Đơn đề nghị cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.907

Mẫu số C11-TS: Biên bản thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT Mẫu số C11-TS: Biên bản thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT Biểu mẫu về BHXH

Mẫu số C11-TS: Biên bản thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 279
Xem thêm Việc làm - Nhân sự