Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Mẫu số C65-HD theo QĐ số: 51/2007/QĐ-BTC

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH chính:

Link download Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH dự phòng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp khác cho bạn tại các liên kết dưới dây.

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 66,4 KB
 • Ngày Update: 15/10/2014
 • Lượt Download: 3.577

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BTC ra ngày 22/6/2007 của Bộ trưởng BTC. Xem thêm các thông tin về Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH tại đây

Resume Mẫu cơ bản - Mẫu 3 Resume Mẫu cơ bản - Mẫu 3

Resume Mẫu cơ bản - Mẫu 3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 282

Mẫu kế hoạch đào tạo nghiệp vụ Mẫu kế hoạch đào tạo nghiệp vụ Biểu mẫu nhân sự

Mẫu kế hoạch đào tạo nghiệp vụ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 345

Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện - Mẫu số: A02-TS Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện - Mẫu số: A02-TS

Tờ khai tham gia BHXH tự nguyện - Mẫu số: A02-TS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 807

Mẫu quyết định cử đi đào tạo Mẫu quyết định cử đi đào tạo Biểu mẫu nhân sự

Mẫu quyết định cử đi đào tạo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.724
Xem thêm Việc làm - Nhân sự