Giấy ủy quyền (cá nhân) Biểu mẫu Giấy ủy quyền cá nhân

 • Xếp hạng: (177 Vote )
 • Phát hành: Download
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 77,2 KB
 • Ngày Update: 27/12/2016
 • Lượt Download: 129.685

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. Xem thêm các thông tin về Giấy ủy quyền (cá nhân) tại đây

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 383

Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội

Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.554

Mẫu đơn trình báo công an Mẫu đơn trình báo công an Biểu mẫu hành chính

Mẫu đơn trình báo công an
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.537

Bản tự khai lý lịch Bản tự khai lý lịch

Bản tự khai lý lịch
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.232

Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Ban hành kèm theo Thông tư số 29/2010/TT-BTTTT

Đơn đề nghị cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15
Xem thêm Thủ tục hành chính