Hợp đồng lao động thời vụ Biểu mẫu hành chính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Hợp đồng lao động thời vụ chính:

Link download Hợp đồng lao động thời vụ dự phòng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp khác cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Download.com.vn xin giới thiệu với bạn biểu mẫu Hợp đồng lao động thời vụ căn cứ theo bộ luật thương mại số: 10/2005/L-CTN của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Xem thêm các thông tin về Hợp đồng lao động thời vụ tại đây

Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài

Hợp đồng đi làm việc ở nước ngoài
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 173

Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực ghi âm ghi hình phát sóng Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực ghi âm ghi hình phát sóng

Hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực ghi âm ghi hình phát sóng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Biểu mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất Biểu mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất

Biểu mẫu Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 212

Mẫu hợp đồng thẩm tra dự toán, tổng dự toán Mẫu hợp đồng thẩm tra dự toán, tổng dự toán

Mẫu hợp đồng thẩm tra dự toán, tổng dự toán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 822

Mẫu hợp đồng thành lập đại lý Mẫu hợp đồng thành lập đại lý

Mẫu hợp đồng thành lập đại lý
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 111
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý