Hợp đồng lao động thời vụ Biểu mẫu hành chính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Hợp đồng lao động thời vụ chính:

Link download Hợp đồng lao động thời vụ dự phòng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp khác cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Download.com.vn xin giới thiệu với bạn biểu mẫu Hợp đồng lao động thời vụ căn cứ theo bộ luật thương mại số: 10/2005/L-CTN của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Xem thêm các thông tin về Hợp đồng lao động thời vụ tại đây

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình biểu diễn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35

Hợp đồng mua bán phương tiện thủy nội địa Hợp đồng mua bán phương tiện thủy nội địa

Hợp đồng mua bán phương tiện thủy nội địa
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 110

Hợp đồng thử việc Hợp đồng thử việc Biểu mẫu hành chính

Hợp đồng thử việc
 • Phát hành: Download
 • Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Hợp đồng lao động được doanh nghiệp sử dụng để ký kết hợp đồng lao động đối với nhân viên trong thời gian thử việc làm ở doanh nghiệp.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 78,1 KB
 • Tìm thêm: Hợp đồng thử việc tải Hợp đồng thử việc
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.063

Hợp đồng cho thuê văn phòng song ngữ (Office lease contract) Hợp đồng cho thuê văn phòng song ngữ (Office lease contract)

Hợp đồng cho thuê văn phòng song ngữ (Office lease contract)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 495

Hợp đồng đại lý đấu giá bán cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hợp đồng đại lý đấu giá bán cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Biểu mẫu hợp đồng chứng khoán

Hợp đồng đại lý đấu giá bán cổ phần tại Trung tâm giao dịch chứng khoán
 • Phát hành: Download
 • Mẫu hợp đồng đại lý đấu giá bán cổ phần là thỏa thuận giữa Trung tâm giao dịch chứng khoán và công ty chứng khoán về việc đấu giá bán cổ phần, bao gồm những nội dung: nội dung dịch vụ bán đấu giá cổ phần, thông tin cổ phần chào bán, giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán, trách nhiệm của hai bên ...
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 58 KB
 • Tìm thêm: Hợp đồng đại lý đấu giá bán cổ phần Trung tâm giao dịch chứng khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý