Luật hợp tác xã 2012

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Luật hợp tác xã 2012 chính:

Link download Luật hợp tác xã 2012 dự phòng

 • Xếp hạng: (8 Vote )
 • Phát hành: Quốc hội
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 308 KB
 • Ngày Update: 05/01/2013
 • Lượt Download: 3.819

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật hợp tác xã, Xem thêm các thông tin về Luật hợp tác xã 2012 tại đây

Thông tư quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm Thông tư quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

Thông tư quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Thông tư số 13/2014/TT-NHNN Thông tư số 13/2014/TT-NHNN Chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Thông tư số 13/2014/TT-NHNN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 118

Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 22/2011/QĐ-UBND ban hành quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn thành phố Hà Nội
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

Thông tư số 61/2011/TT-BNNPTNT Thông tư số 61/2011/TT-BNNPTNT Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Thông tư số 61/2011/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Thông tư số 54/2010/TT-BNNPTNT Thông tư số 54/2010/TT-BNNPTNT Quy định việc kiểm tra, giám sát các chất thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi

Thông tư số 54/2010/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30
Xem thêm Nông - Lâm - Ngư nghiệp