Luật hợp tác xã 2012

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Luật hợp tác xã 2012 chính:

Link download Luật hợp tác xã 2012 dự phòng

 • Xếp hạng: (8 Vote )
 • Phát hành: Quốc hội
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 308 KB
 • Ngày Update: 05/01/2013
 • Lượt Download: 3.919

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật hợp tác xã, Xem thêm các thông tin về Luật hợp tác xã 2012 tại đây

Thông tư số 59/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng Thông tư số 59/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng

Thông tư số 59/2011/TT-BNNPTNT ban hành danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38

Chỉ thị số 270/CT-TTG về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng Chỉ thị số 270/CT-TTG về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Chỉ thị số 270/CT-TTG về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55

Thông tư số 74/2011/TT-BNNPTNT Thông tư số 74/2011/TT-BNNPTNT Thông tư quy định về truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không bảo đảm an toàn

Thông tư số 74/2011/TT-BNNPTNT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107

Thông tư số 71/2011/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y Thông tư số 71/2011/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y

Thông tư số 71/2011/TT-BNNPTNT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thú y
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70
Xem thêm Nông - Lâm - Ngư nghiệp