Luật số 10/2012/QH13 Bộ Luật Lao động 2012 sửa đổi bổ sung

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Luật số 10/2012/QH13 chính:

Link download Luật số 10/2012/QH13 dự phòng

 • Xếp hạng: (6 Vote )
 • Phát hành: Quốc hội
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 784 KB
 • Ngày Update: 08/12/2014
 • Lượt Download: 11.330

Download.com.vn xin giới thiệu Luật số 10/2012/QH13: Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung được Quốc hội ngày 18 tháng 06 năm 2012. Xem thêm các thông tin về Luật số 10/2012/QH13 tại đây

Công văn 1436/TTg-KTTH Công văn 1436/TTg-KTTH Quy định về lao động và tiền lương trong doanh nghiệp nhà nước

Công văn 1436/TTg-KTTH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 151

Kế hoạch 42/KH-BCĐ Kế hoạch 42/KH-BCĐ Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kế hoạch 42/KH-BCĐ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 128

Thông tư số 12/2011/TT-BYT quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh Thông tư số 12/2011/TT-BYT quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh

Thông tư số 12/2011/TT-BYT quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ sinh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67

Công văn 2307/VPCP-KGVX Công văn 2307/VPCP-KGVX Đề án Phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc và miền núi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Công văn 2307/VPCP-KGVX
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Nghị định 55/2013/NĐ-CP Nghị định 55/2013/NĐ-CP Cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Nghị định 55/2013/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 333
Xem thêm Lao động - Tiền lương