Luật số 10/2012/QH13 Bộ Luật Lao động 2012 sửa đổi bổ sung

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Luật số 10/2012/QH13 chính:

Link download Luật số 10/2012/QH13 dự phòng

 • Xếp hạng: (6 Vote )
 • Phát hành: Quốc hội
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 784 KB
 • Ngày Update: 08/12/2014
 • Lượt Download: 11.331

Download.com.vn xin giới thiệu Luật số 10/2012/QH13: Bộ luật lao động sửa đổi bổ sung được Quốc hội ngày 18 tháng 06 năm 2012. Xem thêm các thông tin về Luật số 10/2012/QH13 tại đây

Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH Bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 639

Quyết định 517/2013/QĐ-LĐTBXH Quyết định 517/2013/QĐ-LĐTBXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Việc làm

Quyết định 517/2013/QĐ-LĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69

Quyết định 168/2013/QĐ-TLĐ Quyết định 168/2013/QĐ-TLĐ Quy định phân phối nguồn thu tài chính công đoàn do Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Quyết định 168/2013/QĐ-TLĐ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 495

Nghị định số 52/2014/NĐ-CP Nghị định số 52/2014/NĐ-CP Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm

Nghị định số 52/2014/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

Công văn về việc áp dụng tiền lương tối thiểu Công văn về việc áp dụng tiền lương tối thiểu

Công văn về việc áp dụng tiền lương tối thiểu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 73
Xem thêm Lao động - Tiền lương