Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai chính:

Link download Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Quốc hội
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 26 KB
 • Ngày Update: 09/01/2013
 • Lượt Download: 785

Quốc hội ban hành Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở số 56/2005/QH11 và Điều 121 của Luật đất đai số 13/2003/QH11 Xem thêm các thông tin về Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai tại đây

Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg Về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Quyết định số 50/2012/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44

Công văn 4287/2012/BNN-TCTL Công văn 4287/2012/BNN-TCTL Xây dựng công trình phòng chống xói lở, bảo vệ bờ sông biên giới Việt - Trung

Công văn 4287/2012/BNN-TCTL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Quyết định 212/2013/QĐ-BXD Quyết định 212/2013/QĐ-BXD Hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng

Quyết định 212/2013/QĐ-BXD
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.926
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở