Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai chính:

Link download Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Quốc hội
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 26 KB
 • Ngày Update: 09/01/2013
 • Lượt Download: 786

Quốc hội ban hành Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung Điều 126 của Luật nhà ở số 56/2005/QH11 và Điều 121 của Luật đất đai số 13/2003/QH11 Xem thêm các thông tin về Luật số 34/2009/QH12 sửa đổi Điều 126 của Luật nhà ở và Điều 121 của Luật đất đai tại đây

Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND Về tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với quỹ đất do các tổ chức đang quản lý, sử dụng

Chỉ thị số 06/2010/CT-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND Quyết định 45/2012/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Quyết định 45/2012/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 327

Quyết định 1151/2012/QĐ-BXD Quyết định 1151/2012/QĐ-BXD Công nhận thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau là đô thị loại IV

Quyết định 1151/2012/QĐ-BXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long Quyết định 19/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long Quy định giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Quyết định 19/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Vĩnh Long
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 665
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở