Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 Luật số: 31/2013/QH13

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 chính:

Link download Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 dự phòng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp khác cho bạn tại các liên kết dưới dây.

 • Xếp hạng: (11 Vote )
 • Phát hành: Quốc hội
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 156,6 KB
 • Ngày Update: 29/11/2014
 • Lượt Download: 17.509

Download.com.vn xin giới thiệu Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng được Quốc hội ban hành ngày 19 tháng 06 năm 2013. Xem thêm các thông tin về Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 tại đây

Công văn 715/TCT-CS Công văn 715/TCT-CS Khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Công văn 715/TCT-CS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Thông tư số 76/2014/TT-BTC Thông tư số 76/2014/TT-BTC Hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Thông tư số 76/2014/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 148

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Quyết định 37/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Đặt tên đường tại thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đợt 1

Quyết định 37/2012/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30

Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 Luật số: 31/2013/QH13

Luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.509

Công văn 60/TXNK-QLN Công văn 60/TXNK-QLN Xác nhận nợ thuế

Công văn 60/TXNK-QLN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 627
Xem thêm Thuế - Lệ phí - Kinh phí