Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 Luật số: 15/2012/QH13

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 chính:

Link download Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 dự phòng

 • Xếp hạng: (4 Vote )
 • Phát hành: Quốc hội
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 525 KB
 • Ngày Update: 01/07/2013
 • Lượt Download: 2.062

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 Xem thêm các thông tin về Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 tại đây

Quyết định 1460/2013/QĐ-BYT Quyết định 1460/2013/QĐ-BYT Công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

Quyết định 1460/2013/QĐ-BYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Quyết định 1358/QĐ-TTCP Quyết định 1358/QĐ-TTCP Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Thanh tra Chính phủ

Quyết định 1358/QĐ-TTCP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

Thông tư số 89/2010/TT-BTC Thông tư số 89/2010/TT-BTC Hướng dẫn chế độ báo cáo công khai quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan Nhà nước

Thông tư số 89/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 845

Thông tư số 25/2011/TT-BGTVT Thông tư số 25/2011/TT-BGTVT Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông vận tải

Thông tư số 25/2011/TT-BGTVT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BGTVT-BCA Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BGTVT-BCA Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 60/2011/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa

Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BGTVT-BCA
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 121
Xem thêm Hành chính