Bản thuyết minh báo cáo tài chính Theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Bản thuyết minh báo cáo tài chính chính:

Link download Bản thuyết minh báo cáo tài chính dự phòng

 • Xếp hạng: (15 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 197,7 KB
 • Ngày Update: 20/08/2014
 • Lượt Download: 31.406

Báo cáo tài chính (BCTC) là một hệ thống các số liệu cho biết tình hình tài sản và nguồn vốn, luồng tiền và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. BCTC gồm có: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh BCTC. Xem thêm các thông tin về Bản thuyết minh báo cáo tài chính tại đây

Mẫu bảng kê nộp thuế Mẫu bảng kê nộp thuế Mẫu văn bản kê khai thuế

Mẫu bảng kê nộp thuế
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16.529

Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ - Mẫu số 02/BK-XS Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ - Mẫu số 02/BK-XS Đối với thu nhập của đại lý xổ số

Bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế thu nhập cá nhân đã khấu trừ - Mẫu số 02/BK-XS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan Thuế mới nhất Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan Thuế mới nhất

Thủ tục mua hóa đơn của cơ quan Thuế mới nhất
 • Phát hành: Tổng cục Thuế
 • Hiện nay theo Thông tư 39/2014/TT-BTC ban ngày 31/03/2014 có quy định rõ đối tượng đủ điều kiện đặt in và tự in, còn những đối tượng khác không đủ điều kiện để tự in, đặt in hóa đơn thì cần phải tiến hành mua hóa đơn.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 297,4 KB
 • Tìm thêm: Thủ tục mua hóa đơn mua hóa đơn hóa đơn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 640

Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp - Mẫu số 04/SDNN Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp - Mẫu số 04/SDNN Mẫu khai thuế liên quan đến sử dụng đất đai

Thông báo nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp - Mẫu số 04/SDNN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 116

Bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết trong năm - Mẫu số 01-1/TBH-TB Bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết trong năm - Mẫu số 01-1/TBH-TB Mẫu khai thuế nhà thầu nước ngoài

Bảng kê các hợp đồng tái bảo hiểm đã hoặc dự kiến ký kết trong năm - Mẫu số 01-1/TBH-TB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán