Bản thuyết minh báo cáo tài chính Theo Quyết định 15/2006/QĐ-BTC

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Bản thuyết minh báo cáo tài chính chính:

Link download Bản thuyết minh báo cáo tài chính dự phòng

 • Xếp hạng: (15 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 197,7 KB
 • Ngày Update: 20/08/2014
 • Lượt Download: 31.289

Báo cáo tài chính (BCTC) là một hệ thống các số liệu cho biết tình hình tài sản và nguồn vốn, luồng tiền và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. BCTC gồm có: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh BCTC. Xem thêm các thông tin về Bản thuyết minh báo cáo tài chính tại đây

Biên bản cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Biên bản cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế Ban hành Thông tư số 215/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Biên bản cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 06

Bảng tính lương Bảng tính lương Biểu mẫu hành chính

Bảng tính lương
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.165

Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 01/KK-BH Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 01/KK-BH Dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm

Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân - Mẫu số 01/KK-BH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 142

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý Ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo Quý
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.623

Mẫu biên bản huỷ hoá đơn Mẫu biên bản huỷ hoá đơn Mẫu hủy hóa đơn GTGT

Mẫu biên bản huỷ hoá đơn
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.935
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán