Bản thuyết minh báo cáo tài chính Theo Quyết định 15

 • Xếp hạng: (10 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 346 KB
 • Ngày Update: 19/01/2013
 • Lượt Download: 26.092

Báo cáo tài chính (BCTC) là một hệ thống các số liệu cho biết tình hình tài sản và nguồn vốn, luồng tiền và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. BCTC gồm có: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh BCTC. Xem thêm các thông tin về phần mềm Bản thuyết minh báo cáo tài chính tại đây

Mẫu số 07-VT: Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ Mẫu số 07-VT: Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ Mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho

Mẫu số 07-VT: Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.783

Mẫu số 01/LT: Lệnh thu ngân sách Nhà nước Mẫu số 01/LT: Lệnh thu ngân sách Nhà nước Mẫu nộp thuế

Mẫu số 01/LT: Lệnh thu ngân sách Nhà nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36

Tờ khai khấu trừ thuế TNCN - Mẫu số 01/KK-XS Tờ khai khấu trừ thuế TNCN - Mẫu số 01/KK-XS Dành cho cơ sở giao đại lý xổ số trả thu nhập cho đại lý xổ số

Tờ khai khấu trừ thuế TNCN - Mẫu số 01/KK-XS
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Thủ tục kê khai thuế qua mạng Thủ tục kê khai thuế qua mạng

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45

Mẫu số 01/KHBS: Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh Mẫu số 01/KHBS: Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh Biểu mẫu thuế

Mẫu số 01/KHBS: Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.954

Mẫu bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình Mẫu bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình

Mẫu bản tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.927

Mẫu giấy xác nhận lương Mẫu giấy xác nhận lương

Mẫu giấy xác nhận lương
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.753