Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức Biểu mẫu hành chính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức chính:

Link download Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức dự phòng

 • Xếp hạng: (39 Vote )
 • Phát hành: Download
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 69,9 KB
 • Ngày Update: 29/09/2014
 • Lượt Download: 7.292

Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức trong các đơn vị nhà nước để từ đó có những hình thức kỷ luật, khen thưởng hợp lý cho từng cá nhân. Xem thêm các thông tin về Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chức tại đây

Mẫu số 07/GĐYT: Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT Mẫu số 07/GĐYT: Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT Biểu mẫu về BHXH

Mẫu số 07/GĐYT: Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 579

Thủ tục hưởng chế độ ốm đau Thủ tục hưởng chế độ ốm đau

Thủ tục hưởng chế độ ốm đau
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 141

Mẫu số C11-TS: Biên bản thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT Mẫu số C11-TS: Biên bản thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT Biểu mẫu về BHXH

Mẫu số C11-TS: Biên bản thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 280

Thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương Thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.170

Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-LĐTBXH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 102/2013/NĐ-CP

Thông báo chấp thuận vị trí công việc sử dụng người lao động nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28
Xem thêm Việc làm - Nhân sự