Mẫu Bảng thanh toán tiền lương

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu Bảng thanh toán tiền lương chính:

Link download Mẫu Bảng thanh toán tiền lương dự phòng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp khác cho bạn tại các liên kết dưới dây.

 • Xếp hạng: (21 Vote )
 • Phát hành: Download
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 53,5 KB
 • Ngày Update: 21/08/2014
 • Lượt Download: 32.460

Dưới đây là mẫu bảng tính thanh toán tiền lương trên Excel cho dân kế toán tham khảo khi thực hiện tính lương cuối tháng cho cán bộ, công nhân viên trong công ty. Xem thêm các thông tin về Mẫu Bảng thanh toán tiền lương tại đây

Mẫu bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình Mẫu bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình Biểu mẫu xây dựng

Mẫu bảng tổng hợp khối lượng, giá trị quyết toán công trình
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.892

Mẫu số 07/KTTT: Thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế Mẫu số 07/KTTT: Thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế Mẫu Thanh tra kiểm tra thuế

Mẫu số 07/KTTT: Thông báo về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác thanh tra thuế
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37

Mẫu số 02/HT-TB: Thông báo về việc không được hoàn thuế Mẫu số 02/HT-TB: Thông báo về việc không được hoàn thuế Mẫu hoàn thuế

Mẫu số 02/HT-TB: Thông báo về việc không được hoàn thuế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu năm 2014 Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu năm 2014

Thủ tục đặt in hóa đơn lần đầu năm 2014
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 139

Thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

Thủ tục khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.045
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán