Mẫu biên bản kiểm tra tài sản Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu biên bản kiểm tra tài sản chính:

Link download Mẫu biên bản kiểm tra tài sản dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Download
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 60 KB
 • Ngày Update: 24/07/2013
 • Lượt Download: 644

Mẫu biên bản kiểm tra tài sản là văn bản ghi nhận kết quả của việc kiểm tra tài sản trong công ty, trong đó liệt kê các thông số về tài sản như: Tên tài sản, mã tài sản, người sử dụng, kiểm tra chi tiết, đánh giá tình hình thiết bị...... Biên bản này là cơ sở để các bộ phận có liên quan kiểm soát, quản lý tài sản trong công ty... Xem thêm các thông tin về Mẫu biên bản kiểm tra tài sản tại đây

Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung Ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP

Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung
 • Phát hành: Bộ Tư pháp
 • Phiếu cung cấp thông tin lý lịch tư pháp bổ sung ban hành theo Thông tư 16/2013/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2011/TT-BTP về việc ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu và mẫu sổ lý lịch tư pháp.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 38 KB
 • Tìm thêm: Mẫu số 02-2013-TT-LLTP Thông tư 16-2013-TT-BTP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 20

Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường Mẫu văn bản

Mẫu văn bản ủy quyền cho ủy ban nhân dân cấp xã đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 333

Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ

Mẫu hợp đồng mua bán căn hộ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 116

Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu Dành cho đối tượng không tính thời gian công tác quy đổi

Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu
 • Phát hành: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam
 • Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu dành cho đối tượng không tính thời gian công tác quy đổi ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 21,5 KB
 • Tìm thêm: Mẫu số 24G-HSB Mẫu số 24H-HSB
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng Ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-BHXH quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội

Đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 294
Xem thêm Thủ tục hành chính