Mẫu biên bản kiểm tra tài sản Biểu mẫu quản trị doanh nghiệp

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu biên bản kiểm tra tài sản chính:

Link download Mẫu biên bản kiểm tra tài sản dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Download
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 60 KB
 • Ngày Update: 24/07/2013
 • Lượt Download: 644

Mẫu biên bản kiểm tra tài sản là văn bản ghi nhận kết quả của việc kiểm tra tài sản trong công ty, trong đó liệt kê các thông số về tài sản như: Tên tài sản, mã tài sản, người sử dụng, kiểm tra chi tiết, đánh giá tình hình thiết bị...... Biên bản này là cơ sở để các bộ phận có liên quan kiểm soát, quản lý tài sản trong công ty... Xem thêm các thông tin về Mẫu biên bản kiểm tra tài sản tại đây

Mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí Mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí

Mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.376

Đơn xin xác nhận tạm trú Đơn xin xác nhận tạm trú Thủ tục đăng ký tạm trú

Đơn xin xác nhận tạm trú
 • Phát hành: Download
 • Dưới đây là mẫu đơn xin xác nhận tạm trú theo Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 và Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/5/2010 về cư trú.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 60,3 KB
 • Tìm thêm: Đơn xin xác nhận tạm trú tải Đơn xin xác nhận tạm trú
 • Đánh giá: 40
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 37.196

Mẫu hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuý Mẫu hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuý

Mẫu hướng dẫn quy trình cai nghiện cho người nghiện ma tuý
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 106

Giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh Giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh Ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BTTTT

Giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05

Tờ trình đề nghị về việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số Tờ trình đề nghị về việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số

Tờ trình đề nghị về việc dạy học tiếng dân tộc thiểu số
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55
Xem thêm Thủ tục hành chính