Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ Thủ tục giải thể công ty

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ chính:

Link download Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ dự phòng

 • Xếp hạng: (10 Vote )
 • Phát hành: Download
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 91,8 KB
 • Ngày Update: 16/09/2014
 • Lượt Download: 7.156

Biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh lý tài sản cố định của đơn vị khi doanh nghiệp làm thủ tục giải thể. Trong biên bản nêu rõ thủ tục Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty. Xem thêm các thông tin về Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ tại đây

Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư phụ lục 1-12 Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư phụ lục 1-12

Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư phụ lục 1-12
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19

Thông báo về đăng ký kinh doanh Thông báo về đăng ký kinh doanh

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 52

Bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư Bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư

Bản đăng ký đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 33
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh