Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ Thủ tục giải thể công ty

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ chính:

Link download Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ dự phòng

 • Xếp hạng: (10 Vote )
 • Phát hành: Download
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 91,8 KB
 • Ngày Update: 16/09/2014
 • Lượt Download: 7.114

Biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh lý tài sản cố định của đơn vị khi doanh nghiệp làm thủ tục giải thể. Trong biên bản nêu rõ thủ tục Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty. Xem thêm các thông tin về Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ tại đây

Mẫu Giấy chứng nhận góp vốn Mẫu Giấy chứng nhận góp vốn Chứng nhận cổ phần vốn đầu tư

Mẫu Giấy chứng nhận góp vốn
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.962

Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản Mẫu đơn xin thăm dò khoáng sản

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 70

Mẫu báo cáo hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài Mẫu báo cáo hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài

Mẫu báo cáo hoạt động văn phòng đại diện thương nhân nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 314

Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư ra nước ngoài Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư ra nước ngoài

Mẫu báo cáo hoạt động đầu tư ra nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05

Mẫu xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế Mẫu xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế

Mẫu xác nhận ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 320
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh