Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ Thủ tục giải thể công ty

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ chính:

Link download Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ dự phòng

 • Xếp hạng: (10 Vote )
 • Phát hành: Download
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 91,8 KB
 • Ngày Update: 16/09/2014
 • Lượt Download: 6.985

Biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh lý tài sản cố định của đơn vị khi doanh nghiệp làm thủ tục giải thể. Trong biên bản nêu rõ thủ tục Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty. Xem thêm các thông tin về Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ tại đây

Mẫu hóa đơn thu giữ hàng - Tiếng Anh Mẫu hóa đơn thu giữ hàng - Tiếng Anh Mẫu mua bán hàng - Tiếng Anh

Mẫu hóa đơn thu giữ hàng - Tiếng Anh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11

Biểu mẫu Báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ Biểu mẫu Báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ

Biểu mẫu Báo cáo tình hình tăng giảm dụng cụ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 130

Mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán Mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán Biểu mẫu chứng khoán

Mẫu giấy đề nghị tạm ngừng hoạt động kinh doanh chứng khoán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38

Mẫu Danh sách thành viên Hợp tác xã Mẫu Danh sách thành viên Hợp tác xã

Mẫu Danh sách thành viên Hợp tác xã
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 86
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh