Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ Thủ tục giải thể công ty

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ chính:

Link download Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ dự phòng

 • Xếp hạng: (10 Vote )
 • Phát hành: Download
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 91,8 KB
 • Ngày Update: 16/09/2014
 • Lượt Download: 6.768

Biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh lý tài sản cố định của đơn vị khi doanh nghiệp làm thủ tục giải thể. Trong biên bản nêu rõ thủ tục Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty. Xem thêm các thông tin về Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ tại đây

Mẫu báo cáo về vốn đầu tư ra nước ngoài Mẫu báo cáo về vốn đầu tư ra nước ngoài

Mẫu báo cáo về vốn đầu tư ra nước ngoài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28

Chi tiết nguồn vốn đầu tư Chi tiết nguồn vốn đầu tư

Chi tiết nguồn vốn đầu tư
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 69

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên

Mẫu biên bản họp hội đồng thành viên
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.600

Mẫu đấu thầu - thỏa thuận liên danh Mẫu đấu thầu - thỏa thuận liên danh

Mẫu đấu thầu - thỏa thuận liên danh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 939

Báo cáo tổng kết công tác năm Báo cáo tổng kết công tác năm Biểu mẫu hành chính

Báo cáo tổng kết công tác năm
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.181
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh