Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ Thủ tục giải thể công ty

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ chính:

Link download Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ dự phòng

 • Xếp hạng: (10 Vote )
 • Phát hành: Download
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 91,8 KB
 • Ngày Update: 16/09/2014
 • Lượt Download: 6.781

Biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ là văn bản do doanh nghiệp lập để thanh lý tài sản cố định của đơn vị khi doanh nghiệp làm thủ tục giải thể. Trong biên bản nêu rõ thủ tục Thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty. Xem thêm các thông tin về Mẫu biên bản thanh lý tài sản và các khoản nợ tại đây

Mẫu hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh Mẫu hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh Biểu mẫu phê duyệt dự án đầu tư

Mẫu hồ sơ cấp giấy chứng nhận đầu tư gắn với thành lập chi nhánh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

Bản đăng ký điều chỉnh GCN đầu tư phụ lục 1-6 Bản đăng ký điều chỉnh GCN đầu tư phụ lục 1-6

Bản đăng ký điều chỉnh GCN đầu tư phụ lục 1-6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 117

Mẫu hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư Mẫu hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư Biểu mẫu phê duyệt dự án đầu tư

Mẫu hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 131

Đơn xin cấp phép hoạt động công ty tài chính Đơn xin cấp phép hoạt động công ty tài chính

Đơn xin cấp phép hoạt động công ty tài chính
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27

Hợp đồng hợp tác kinh doanh Hợp đồng hợp tác kinh doanh Biểu mẫu doanh nghiệp

Hợp đồng hợp tác kinh doanh
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.228
Xem thêm Đầu tư - Kinh doanh