Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT chính:

Link download Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT dự phòng

Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Xem thêm các thông tin về Mẫu D02-TS: Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT tại đây

Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng

Mẫu Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 785

Resume Mẫu cơ bản - Mẫu 2 (Tiếng Anh) Resume Mẫu cơ bản - Mẫu 2 (Tiếng Anh)

Resume Mẫu cơ bản - Mẫu 2 (Tiếng Anh)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 100

Đơn xin xác nhận công tác Đơn xin xác nhận công tác Biểu mẫu nhân sự

Đơn xin xác nhận công tác
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.413

Thủ tục xử lý kỷ luật người lao động Thủ tục xử lý kỷ luật người lao động

Thủ tục xử lý kỷ luật người lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 381

Mẫu bản lý lịch chuyên môn (mẫu CV) Mẫu bản lý lịch chuyên môn (mẫu CV)

Mẫu bản lý lịch chuyên môn (mẫu CV)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 487
Xem thêm Việc làm - Nhân sự