Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn Biểu mẫu về nhân sự, lao động

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn chính:

Link download Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: CMLaw
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 16 KB
 • Ngày Update: 14/06/2013
 • Lượt Download: 1.127

Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn là mẫu đơn do người lao động soạn để xin được kết nạp vào tổ chức công đoàn cơ sở với các nôi dung thông tin của người viết đơn, đề nghị được gia nhập công đoàn, cam kết... Xem thêm các thông tin về Mẫu đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn tại đây

Mẫu báo cáo kết quả công việc Mẫu báo cáo kết quả công việc Biểu mẫu nhân sự

Mẫu báo cáo kết quả công việc
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.551

Mẫu báo cáo người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép Mẫu báo cáo người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép

Mẫu báo cáo người lao động nước ngoài không phải cấp giấy phép
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 08

Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo

Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 136

Biểu mẫu Bảng chấm công Biểu mẫu Bảng chấm công Bảng chấm công ngày làm việc cho nhân viên

Biểu mẫu Bảng chấm công
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 30.588

Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc Biểu mẫu hành chính

Phiếu đề xuất thiết bị - công cụ làm việc
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.476
Xem thêm Việc làm - Nhân sự