Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ / thu hồi nợ

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ / thu hồi nợ chính:

Link download Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ / thu hồi nợ dự phòng

Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ / thu hồi nợ Xem thêm các thông tin về Mẫu Giấy ủy quyền đòi nợ / thu hồi nợ tại đây

Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương Ban hành theo Quyết định số 51/QĐ-LĐTBXH về quy chế nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn

Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 44

Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc

Mẫu văn bản hủy bỏ Di chúc
 • Phát hành: Tòa án nhân dân tối cao
 • Theo quy định của Bộ luật Dân sự Việt Nam, Di chúc chỉ có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế (thời điểm người có di sản chết). Người lập Di chúc có quyền sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc hủy bỏ di chúc bất cứ lúc nào.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 31 KB
 • Tìm thêm: văn bản hủy bỏ di chúc hủy bỏ di chúc di chúc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 277

Biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn Biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn Ban hành theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Biên bản vi phạm hành chính về hóa đơn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 171

Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu Dành cho đối tượng không tính thời gian công tác quy đổi

Phiếu điều chỉnh mức hưởng lương hưu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Giấy đề nghị chi kinh phí hỗ trợ thu BHYT học sinh sinh viên Giấy đề nghị chi kinh phí hỗ trợ thu BHYT học sinh sinh viên Biểu mẫu về bảo hiểm y tế

Giấy đề nghị chi kinh phí hỗ trợ thu BHYT học sinh sinh viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 124
Xem thêm Thủ tục hành chính