Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình Biểu mẫu hành chính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình chính:

Link download Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình dự phòng

Dưới đây là mẫu Hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình được ký kết căn cứ vào Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Xem thêm các thông tin về Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình tại đây

Hợp đồng tư vấn và thiết kế kiến trúc Hợp đồng tư vấn và thiết kế kiến trúc

Hợp đồng tư vấn và thiết kế kiến trúc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.137

Hợp đồng cung cấp hàng hóa Hợp đồng cung cấp hàng hóa

Hợp đồng cung cấp hàng hóa
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 941

Hợp đồng xuất khẩu thủy sản Hợp đồng xuất khẩu thủy sản

Hợp đồng xuất khẩu thủy sản
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 194

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình phát sóng Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình phát sóng

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình phát sóng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40

Hợp đồng gửi giữ xe ô tô Hợp đồng gửi giữ xe ô tô

Hợp đồng gửi giữ xe ô tô
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.169
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý