Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình Biểu mẫu hành chính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình chính:

Link download Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình dự phòng

Dưới đây là mẫu Hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình được ký kết căn cứ vào Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Xem thêm các thông tin về Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình tại đây

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn, cổ phần bằng tiếng anh Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn, cổ phần bằng tiếng anh

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng vốn, cổ phần bằng tiếng anh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 165

Hợp đồng nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới Hợp đồng nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới

Hợp đồng nghiên cứu thiết kế sản phẩm mới
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 34

Hợp đồng mua bán hàng hóa trong đàm phán Hợp đồng mua bán hàng hóa trong đàm phán

Hợp đồng mua bán hàng hóa trong đàm phán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 349

Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc thiết kế web, host Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc thiết kế web, host

Mẫu hợp đồng dịch vụ về việc thiết kế web, host
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 985

Mẫu hợp đồng cho thuê lại bằng tiếng anh Mẫu hợp đồng cho thuê lại bằng tiếng anh

Mẫu hợp đồng cho thuê lại bằng tiếng anh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 341
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý