Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình Biểu mẫu hành chính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình chính:

Link download Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình dự phòng

Dưới đây là mẫu Hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình được ký kết căn cứ vào Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 4 và Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/2/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Xem thêm các thông tin về Mẫu hợp đồng về việc thi công xây dựng công trình tại đây

Mẫu hợp đồng thỏa thuận việc sử dụng tác phẩm Mẫu hợp đồng thỏa thuận việc sử dụng tác phẩm

Mẫu hợp đồng thỏa thuận việc sử dụng tác phẩm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 235

Hợp đồng liên kết đào tạo Hợp đồng liên kết đào tạo

Hợp đồng liên kết đào tạo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 635

Mẫu hợp đồng khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình Mẫu hợp đồng khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình

Mẫu hợp đồng khảo sát địa điểm dự kiến xây dựng công trình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 595

Mẫu hợp đồng đại diện Mẫu hợp đồng đại diện

Mẫu hợp đồng đại diện
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 203

Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Hợp đồng bảo lãnh bằng giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 92
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý