Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Biểu mẫu hành chính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc chính:

Link download Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc dự phòng

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, phó tổng giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty cũng như thực hiện các công việc theo yêu cầu của Hội đồng cổ đông. Xem thêm các thông tin về Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc tại đây

Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn Biểu mẫu về nhân sự, lao động

Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn
 • Phát hành: CMLaw
 • Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn là giấy mời của tổ chức công đoàn gửi tới các thành phần dự kiến sẽ được tham gia họp đại hội công đoàn với các nội dung: thời gian, địa điểm, nội dung của đại hội công đoàn...
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 41 KB
 • Tìm thêm: Mẫu thư mời tham gia đại hội công đoàn thư mời
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.220

Bảng thông tin đăng ký thất nghiệp Bảng thông tin đăng ký thất nghiệp Biểu mẫu về BHTN

Bảng thông tin đăng ký thất nghiệp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 76

Tờ trình xin phê duyệt sử dụng phương tiện công tác vượt khung Tờ trình xin phê duyệt sử dụng phương tiện công tác vượt khung Biểu mẫu nhân sự

Tờ trình xin phê duyệt sử dụng phương tiện công tác vượt khung
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 294

Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên

Đơn đề nghị bổ nhiệm công chứng viên
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 171

Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự Thủ tục bảo lãnh

Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự
 • Phát hành: Download
 • Download.com.vn xin giới thiệu mẫu Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự để đảm bảo người có trách nhiệm bảo lãnh hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, tổn thất do người lao động mang lại cho công ty.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 68,1 KB
 • Tìm thêm: Giấy cam kết bảo lãnh nhân sự Cam kết bảo lãnh
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.078
Xem thêm Việc làm - Nhân sự