Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Biểu mẫu hành chính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc chính:

Link download Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc dự phòng

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, phó tổng giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty cũng như thực hiện các công việc theo yêu cầu của Hội đồng cổ đông. Xem thêm các thông tin về Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc tại đây

Mẫu quyết định sa thải Mẫu quyết định sa thải

Mẫu quyết định sa thải
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 792

Thủ tục tuyển dụng viên chức Thủ tục tuyển dụng viên chức

Thủ tục tuyển dụng viên chức
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 85

Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất

Tờ trình bổ sung nhân sự đột xuất
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 992

Phiếu chuyển hồ sơ Phiếu chuyển hồ sơ Biểu mẫu về lĩnh vực Nội vụ

Phiếu chuyển hồ sơ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 158

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm

Mẫu báo cáo tình hình sử dụng lao động 6 tháng đầu năm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 510
Xem thêm Việc làm - Nhân sự