Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc Biểu mẫu hành chính

Download.com.vn xin giới thiệu Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc, phó tổng giám đốc điều hành hoạt động kinh doanh của công ty cũng như thực hiện các công việc theo yêu cầu của Hội đồng cổ đông. Xem thêm các thông tin về Mẫu Quyết định bổ nhiệm phó giám đốc tại đây

Mẫu C67a-HD - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản Mẫu C67a-HD - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản Biểu mẫu hành chính

Mẫu C67a-HD - Danh sách người lao động đề nghị hưởng chế độ thai sản
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.971

Bảng mô tả công việc - mẫu Khối ngành Tài chính Bảng mô tả công việc - mẫu Khối ngành Tài chính Quyền hạn trách nhiệm công việc

Bảng mô tả công việc - mẫu Khối ngành Tài chính
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.132
Xem thêm Việc làm - Nhân sự