Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động Thủ tục cho người lao động nghỉ việc

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động chính:

Link download Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động dự phòng

  • Xếp hạng: (22 Vote )
  • Phát hành: Download
  • Loại bản quyền: Miễn phí
  • Size: 102,2 KB
  • Ngày Update: 23/08/2014
  • Lượt Download: 22.467

Bạn đang cần hoàn thiện thủ tục nghỉ việc trong doanh nghiệp, ngoài mẫu đơn xin nghỉ việc, biên bản thanh lý khi nghỉ việc và mẫu danh mục công việc bàn giao khi nghỉ việc thì chắc chắn không thể thiếu Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động được giới thiệu sau đây. Xem thêm các thông tin về Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại đây

Hợp đồng tín dụng trung hạn, dài hạn Hợp đồng tín dụng trung hạn, dài hạn

Hợp đồng tín dụng trung hạn, dài hạn
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 903

Bản đăng ký điều chỉnh GCN đầu tư phụ lục 1-5 Bản đăng ký điều chỉnh GCN đầu tư phụ lục 1-5

Bản đăng ký điều chỉnh GCN đầu tư phụ lục 1-5
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 31

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình Biểu mẫu hợp đồng xây dựng

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 6.730

Mẫu Hợp đồng lắp ráp thiết bị khoa học - kỹ thuật Mẫu Hợp đồng lắp ráp thiết bị khoa học - kỹ thuật

Mẫu Hợp đồng lắp ráp thiết bị khoa học - kỹ thuật
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 74

Mẫu hợp đồng quảng bá Website (seo) Mẫu hợp đồng quảng bá Website (seo)

Mẫu hợp đồng quảng bá Website (seo)
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 513
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý