Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động Thủ tục cho người lao động nghỉ việc

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động chính:

Link download Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động dự phòng

 • Xếp hạng: (22 Vote )
 • Phát hành: Download
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 102,2 KB
 • Ngày Update: 23/08/2014
 • Lượt Download: 22.537

Bạn đang cần hoàn thiện thủ tục nghỉ việc trong doanh nghiệp, ngoài mẫu đơn xin nghỉ việc, biên bản thanh lý khi nghỉ việc và mẫu danh mục công việc bàn giao khi nghỉ việc thì chắc chắn không thể thiếu Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động được giới thiệu sau đây. Xem thêm các thông tin về Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động tại đây

Mẫu hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm Mẫu hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm

Mẫu hợp đồng vay tài sản không có biện pháp bảo đảm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 361

Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị Mẫu hợp đồng thương mại

Hợp đồng mua bán máy móc, thiết bị
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.293

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình phát sóng Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình phát sóng

Hợp đồng sử dụng quyền liên quan đối với chương trình phát sóng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40

Bản đăng ký điều chỉnh GCN đầu tư phụ lục 1-5 Bản đăng ký điều chỉnh GCN đầu tư phụ lục 1-5

Bản đăng ký điều chỉnh GCN đầu tư phụ lục 1-5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Mẫu Hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý Mẫu Hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý

Mẫu Hợp đồng vận chuyển hành khách, hành lý
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.072
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý