Mẫu quyết định nghỉ hưu Biểu mẫu hành chính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu quyết định nghỉ hưu chính:

Link download Mẫu quyết định nghỉ hưu dự phòng

 • Xếp hạng: (2 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 99,1 KB
 • Ngày Update: 17/10/2014
 • Lượt Download: 3.346

Download.com.vn xin giới thiệu Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội được ban hành kèm theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ. Xem thêm các thông tin về Mẫu quyết định nghỉ hưu tại đây

Mẫu số C10-TS: Biên bản hủy sổ BHXH, BHYT Mẫu số C10-TS: Biên bản hủy sổ BHXH, BHYT Biểu mẫu về BHXH

Mẫu số C10-TS: Biên bản hủy sổ BHXH, BHYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 331

Tờ khai Đăng ký thất nghiệp Tờ khai Đăng ký thất nghiệp Biểu mẫu về BHTN

Tờ khai Đăng ký thất nghiệp
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 330

Biên bản xét kỷ luật lao động Biên bản xét kỷ luật lao động

Biên bản xét kỷ luật lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 979

Kế hoạch tổng hợp nhân sự hàng năm của công ty Kế hoạch tổng hợp nhân sự hàng năm của công ty Biểu mẫu nhân sự

Kế hoạch tổng hợp nhân sự hàng năm của công ty
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 648

Mẫu số C11-TS: Biên bản thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT Mẫu số C11-TS: Biên bản thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT Biểu mẫu về BHXH

Mẫu số C11-TS: Biên bản thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 280
Xem thêm Việc làm - Nhân sự