Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT và cơ sở mua bán vàng bạc, đá quý và ngoại tệ

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT chính:

Link download Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 42 KB
 • Ngày Update: 24/07/2013
 • Lượt Download: 1.219

Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT và cơ sở mua bán vàng bạc, đá quý và ngoại tệ ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính. Xem thêm các thông tin về Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT tại đây

Mẫu số 02/KTTT: Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu Mẫu số 02/KTTT: Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu Mẫu Thanh tra kiểm tra thuế

Mẫu số 02/KTTT: Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Mẫu số 02/KTTT: Biên bản làm việc về việc giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 46 KB
 • Tìm thêm: biểu mẫu thuế Mẫu số 02-KTTT
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.512

Bản giải trình tờ khai thuế GTGT Bản giải trình tờ khai thuế GTGT

Bản giải trình tờ khai thuế GTGT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 858

Mẫu Công văn đề nghị thanh toán Mẫu Công văn đề nghị thanh toán Biểu mẫu kế toán

Mẫu Công văn đề nghị thanh toán
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.247

Biểu mẫu Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán Biểu mẫu Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán

Biểu mẫu Báo cáo tình hình thực hiện các chỉ tiêu dự toán
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 117

Tờ khai thuế TNDN - Mẫu số 02/TNDN Tờ khai thuế TNDN - Mẫu số 02/TNDN Dùng cho doanh nghiệp kê khai thuế TNDN từ chuyển nhượng bất động sản

Tờ khai thuế TNDN - Mẫu số 02/TNDN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 786
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán