Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT và cơ sở mua bán vàng bạc, đá quý và ngoại tệ

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT chính:

Link download Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 42 KB
 • Ngày Update: 24/07/2013
 • Lượt Download: 1.223

Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT và cơ sở mua bán vàng bạc, đá quý và ngoại tệ ban hành kèm theo Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tài chính. Xem thêm các thông tin về Mẫu số 03/GTGT: Tờ khai thuế GTGT tại đây

Mẫu số 03-VT: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu số 03-VT: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho

Mẫu số 03-VT: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.734

Mẫu số 01/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước Mẫu số 01/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước Mẫu hoàn thuế

Mẫu số 01/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách Nhà nước
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.891

Mẫu số 01/LT: Lệnh thu ngân sách Nhà nước Mẫu số 01/LT: Lệnh thu ngân sách Nhà nước Mẫu nộp thuế

Mẫu số 01/LT: Lệnh thu ngân sách Nhà nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 77

Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn

Thủ tục báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 819

Mẫu số 02-1/TBH-TB: Danh mục hợp đồng tái bảo hiểm Mẫu số 02-1/TBH-TB: Danh mục hợp đồng tái bảo hiểm Mẫu khai thuế nhà thầu nước ngoài

Mẫu số 02-1/TBH-TB: Danh mục hợp đồng tái bảo hiểm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán