Mẫu số 04/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng Dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu số 04/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng chính:

Link download Mẫu số 04/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng dự phòng

 • Xếp hạng: (5 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 105,2 KB
 • Ngày Update: 08/09/2014
 • Lượt Download: 10.228

Mẫu số 04/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Xem thêm các thông tin về Mẫu số 04/GTGT: Tờ khai thuế giá trị gia tăng tại đây

Mẫu số 02-2/NTNN: Bảng kê các nhà thầu phụ Việt Nam tham gia hợp đồng nhà thầu Mẫu số 02-2/NTNN: Bảng kê các nhà thầu phụ Việt Nam tham gia hợp đồng nhà thầu Mẫu khai thuế nhà thầu nước ngoài

Mẫu số 02-2/NTNN: Bảng kê các nhà thầu phụ Việt Nam tham gia hợp đồng nhà thầu
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59

Bảng cân đối tài khoản Bảng cân đối tài khoản Biểu mẫu kế toán

Bảng cân đối tài khoản
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.528

Mẫu số S28-DNN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm Mẫu số S28-DNN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S28-DNN: Sổ chi tiết thuế giá trị gia tăng được miễn giảm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72

Mẫu số 12/KTTT: Quyết định về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ Mẫu số 12/KTTT: Quyết định về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ Mẫu Thanh tra kiểm tra thuế

Mẫu số 12/KTTT: Quyết định về việc xử lý tài liệu, tang vật bị tạm giữ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17

Mẫu số 05/KTTT: Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm tra) Mẫu số 05/KTTT: Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm tra) Mẫu Thanh tra kiểm tra thuế

Mẫu số 05/KTTT: Biên bản công bố quyết định thanh tra (kiểm tra)
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 128
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán