Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán Ban hành theo Quyết định số: 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán chính:

Link download Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán dự phòng

 • Xếp hạng: (5 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 77,2 KB
 • Ngày Update: 29/08/2014
 • Lượt Download: 16.835

Giấy đề nghị thanh toán dùng trong trường hợp đã chi nhưng chưa được thanh toán hoặc chưa nhận tạm ứng để tổng hợp các khoản đã chi kèm theo chứng từ (nếu có) để làm thủ tục thanh toán. Xem thêm các thông tin về Mẫu số 05-TT: Giấy đề nghị thanh toán tại đây

Bản kê thanh toán khám chữa bệnh (1 cửa) Bản kê thanh toán khám chữa bệnh (1 cửa)

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 89

Mẫu tờ khai thu nộp phí xăng dầu Mẫu tờ khai thu nộp phí xăng dầu

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 83

Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi BHXH Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi BHXH

Tổng hợp tình hình tiếp nhận kinh phí và chi BHXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Mẫu số 01/NOPT: Thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước Mẫu số 01/NOPT: Thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước Mẫu nộp thuế

Mẫu số 01/NOPT: Thông báo về việc hạch toán lại các khoản tiền thuế, tiền phạt nộp ngân sách Nhà nước
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 02A-TNDN Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 02A-TNDN

Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 02A-TNDN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 188
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán