Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT Mẫu khai thuế GTGT

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT chính:

Link download Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT dự phòng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp khác cho bạn tại các liên kết dưới dây.

 • Xếp hạng: (23 Vote )
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 76,1 KB
 • Ngày Update: 20/08/2014
 • Lượt Download: 51.672

Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính. Xem thêm các thông tin về Mẫu số 06/GTGT: Đăng ký áp dụng phương pháp tính thuế GTGT tại đây

Mẫu số 03-VT: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu số 03-VT: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa Mẫu chứng từ kế toán hàng tồn kho

Mẫu số 03-VT: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.746

Thông báo về việc hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng Thông báo về việc hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng Ban hành Thông tư số 215/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Thông báo về việc hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Bảng đối chiếu hạn mức kinh phí Bảng đối chiếu hạn mức kinh phí

 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96

Mẫu số S03a2-DNN: Sổ nhật ký chi tiền Mẫu số S03a2-DNN: Sổ nhật ký chi tiền Mẫu sổ sách kế toán thuế

Mẫu số S03a2-DNN: Sổ nhật ký chi tiền
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 751

Quy định về nộp thuế môn bài Quy định về nộp thuế môn bài

Quy định về nộp thuế môn bài
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 780
Xem thêm Thuế - Kế toán - Kiểm toán