Mẫu số C70a-HD Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu số C70a-HD chính:

Link download Mẫu số C70a-HD dự phòng

Mẫu số C70a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp Xem thêm các thông tin về Mẫu số C70a-HD tại đây

Biên bản về việc vi phạm kỷ luật Biên bản về việc vi phạm kỷ luật Biểu mẫu nhân sự

Biên bản về việc vi phạm kỷ luật
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.427

Mẫu báo cáo tình hình tiền lương thu nhập của người lao động Mẫu báo cáo tình hình tiền lương thu nhập của người lao động

Mẫu báo cáo tình hình tiền lương thu nhập của người lao động
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 199

Mẫu thông báo nội bộ Mẫu thông báo nội bộ

Mẫu thông báo nội bộ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 181

Phiếu đề nghị cung cấp văn phòng phẩm Phiếu đề nghị cung cấp văn phòng phẩm Biểu mẫu nhân sự

Phiếu đề nghị cung cấp văn phòng phẩm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 593
Xem thêm Việc làm - Nhân sự