Mẫu số C70a-HD Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Mẫu số C70a-HD chính:

Link download Mẫu số C70a-HD dự phòng

Mẫu số C70a-HD: Danh sách người lao động đề nghị hưởng trợ cấp nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau điều trị thương tật, bệnh tật do tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp Xem thêm các thông tin về Mẫu số C70a-HD tại đây

Mẫu Thư xin việc Mẫu Thư xin việc Biểu mẫu nhân sự

Mẫu Thư xin việc
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 468

CV mẫu bằng tiếng Việt CV mẫu bằng tiếng Việt Dành cho người đã có kinh nghiệm

CV mẫu bằng tiếng Việt
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 53.535

Bảng định mức sử dụng văn phòng phẩm Bảng định mức sử dụng văn phòng phẩm Biểu mẫu nhân sự

Bảng định mức sử dụng văn phòng phẩm
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 254

Bảng mô tả công việc nhân viên thu ngân Bảng mô tả công việc nhân viên thu ngân

Bảng mô tả công việc nhân viên thu ngân
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 567
Xem thêm Việc làm - Nhân sự