Nghị định 04/2014/NĐ-CP Sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 42 KB
 • Ngày Update: 22/01/2014
 • Lượt Download: 3.173

Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 51/2010/NĐ-CP về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Xem thêm các thông tin về Nghị định 04/2014/NĐ-CP tại đây

Thông tư 278/2016/TT-BTC về phí trong lĩnh vực Y tế Thông tư 278/2016/TT-BTC về phí trong lĩnh vực Y tế Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực Y tế

Thông tư 278/2016/TT-BTC về phí trong lĩnh vực Y tế
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 24

Thông tư 219/2016/TT-BTC Thông tư 219/2016/TT-BTC Phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất, nhập, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam

Thông tư 219/2016/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 95

Thông tư số 216/2009/TT-BTC Thông tư số 216/2009/TT-BTC Quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế

Thông tư số 216/2009/TT-BTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 237
Xem thêm Thuế - Lệ phí - Kinh phí