Nghị định 103/2012/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng

 • Xếp hạng: (5 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 52 KB
 • Ngày Update: 31/01/2013
 • Lượt Download: 12.048

Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Xem thêm các thông tin về phần mềm Nghị định 103/2012/NĐ-CP tại đây

Quyết định 542/QĐ-TTg Quyết định 542/QĐ-TTg Về việc phê duyệt biên chế công chức của cơ quan hành chính Nhà nước

Quyết định 542/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 38

Công văn 10013/2012/VPCP-KGVX Công văn 10013/2012/VPCP-KGVX Sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng và ứng dụng khoa học, công nghệ

Công văn 10013/2012/VPCP-KGVX
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 19