Nghị định 103/2012/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng

  • Xếp hạng: (5 Vote )
  • Phát hành: Chính phủ
  • Loại bản quyền: Miễn phí
  • Size: 155 KB
  • Ngày Update: 01/12/2016
  • Lượt Download: 13.233

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 103/2012/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động. Xem thêm các thông tin về Nghị định 103/2012/NĐ-CP tại đây

Thông tư liên tịch số 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC Thông tư liên tịch số 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC Hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện

Thông tư liên tịch số 39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 84
Xem thêm Lao động - Tiền lương