Nghị định 15/2013/NĐ-CP Quản lý chất lượng công trình xây dựng

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 15/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định 15/2013/NĐ-CP dự phòng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp khác cho bạn tại các liên kết dưới dây.

 • Xếp hạng: (33 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 420,9 KB
 • Ngày Update: 07/11/2014
 • Lượt Download: 49.254

Download.com.vn xin giới thiệu Nghị định 15/2013/NĐ-CP quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng trong công tác khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu công trình xây dựng được ban hành ngày 06 tháng 02 năm 2013. Xem thêm các thông tin về Nghị định 15/2013/NĐ-CP tại đây

Nghị quyết 19/2013/NQ-CP Nghị quyết 19/2013/NQ-CP Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Bắc Giang

Nghị quyết 19/2013/NQ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 59

Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật về chuẩn dữ liệu địa chính

Thông tư số 17/2010/TT-BTNMT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 297

Luật Cư trú số 81/2006/QH11 Luật Cư trú số 81/2006/QH11

Luật Cư trú số 81/2006/QH11
 • Phát hành: Quốc hội
 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về cư trú.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 132 KB
 • Tìm thêm: Luật Cư trú số 81-2006-QH11 tải Luật Cư trú số 81-2006-QH11
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.242

Chỉ thị số 01/CT-TTg Chỉ thị số 01/CT-TTg Triển khai thi hành Luật đất đai

Chỉ thị số 01/CT-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 272

Quyết định 34/2012/QĐ-UBND Quyết định 34/2012/QĐ-UBND Quy định giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Quyết định 34/2012/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.223
Xem thêm Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở