Nghị định 15/2013/NĐ-CP Quản lý chất lượng công trình xây dựng

 • Xếp hạng: (30 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 187 KB
 • Ngày Update: 23/02/2013
 • Lượt Download: 34.025

Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Xem thêm các thông tin về phần mềm Nghị định 15/2013/NĐ-CP tại đây

Quyết định 1112/2012/QĐ-BXD Quyết định 1112/2012/QĐ-BXD Công nhận thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh là đô thị loại III

Quyết định 1112/2012/QĐ-BXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng 2 Hợp đồng trong hoạt động xây dựng 2

Hợp đồng trong hoạt động xây dựng 2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41

Thông tư số 21/2010/TT-BXD Thông tư số 21/2010/TT-BXD Hướng dẫn chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Thông tư số 21/2010/TT-BXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56

Chỉ thị 11/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng Chỉ thị 11/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng

Chỉ thị 11/CT-UBND đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác quản lý trật tự xây dựng
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 99

Kế hoạch 49/2013/KH-UBND Kế hoạch 49/2013/KH-UBND Thực hiện giai đoạn 2013 - 2015 Chương trình 07-CTR/TU

Kế hoạch 49/2013/KH-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49