Nghị định 15/2013/NĐ-CP Quản lý chất lượng công trình xây dựng

 • Xếp hạng: (30 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 187 KB
 • Ngày Update: 23/02/2013
 • Lượt Download: 34.362

Nghị định 15/2013/NĐ-CP về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Xem thêm các thông tin về phần mềm Nghị định 15/2013/NĐ-CP tại đây

Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND Ban hành quy định cấp giấy phép xây dựng và quản lý việc xây dựng công trình theo giấy phép trên địa bàn Hà Nội

Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 73

Thông tư số 11/2011/TT-BXD Thông tư số 11/2011/TT-BXD Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng

Thông tư số 11/2011/TT-BXD
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23

Công văn 6625/2012/UBND-ĐTMT Công văn 6625/2012/UBND-ĐTMT Tổ chức thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Công văn 6625/2012/UBND-ĐTMT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Quyết định 1438/QĐ-TTg Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải Quyết định 1438/QĐ-TTg Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải Quyết định năm 2012

Quyết định 1438/QĐ-TTg Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72

Quyết định số 193/QĐ-TTG Quyết định số 193/QĐ-TTG Phê duyệt chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới

Quyết định số 193/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66

Chưa được phân loại số 151/2010/TT-BTC Chưa được phân loại số 151/2010/TT-BTC Hướng dẫn áp dụng các loại thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước đối với Quỹ phát triển đất quy định tại Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP

Chưa được phân loại số 151/2010/TT-BTC
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 80

Nghị định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật Nghị định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật

Nghị định về quản lý và sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 63

Quyết định số 44/2010/QĐ-TTG Quyết định số 44/2010/QĐ-TTG Quyết định về việc miễn tiền sử dụng đất, miễn tiền thuê đất xây dựng công trình phụ trợ đường cao tốc quốc gia

Quyết định số 44/2010/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15