Nghị định 19/2013/NĐ-CP Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 19/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định 19/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (9 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 39 KB
 • Ngày Update: 27/02/2013
 • Lượt Download: 2.634

Nghị định 19/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Xem thêm các thông tin về Nghị định 19/2013/NĐ-CP tại đây

Công văn 8222/2012/BGDĐT-KHTC Công văn 8222/2012/BGDĐT-KHTC Báo cáo thống kê Định kỳ năm học 2012-2013 gửi các Trường trung cấp chuyên nghiệp

Công văn 8222/2012/BGDĐT-KHTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 132

Quyết định số 638/QĐ-TTG Quyết định số 638/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh tại các nhà trường quân đội giai đoạn 2009 - 2015 và những năm tiếp theo

Quyết định số 638/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 72

Quyết định bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo Quyết định bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo

Quyết định bảo lưu chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 115

Nghị định quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục Nghị định quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục

Nghị định quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 167
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo