Nghị định 19/2013/NĐ-CP Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 19/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định 19/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (9 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 39 KB
 • Ngày Update: 27/02/2013
 • Lượt Download: 2.644

Nghị định 19/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Xem thêm các thông tin về Nghị định 19/2013/NĐ-CP tại đây

Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND Ban hành quy định về quản lý dạy thêm học thêm trên địa bàn Hà Nội

Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40

Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT Quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 145

Thông tư số 01/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 01/2012/TT-BGDĐT Ban hành bộ chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành Khoa học Sức khỏe, trình độ Đại học

Thông tư số 01/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 50

Thông tư số 29/2010/TT-BLĐTBXH Thông tư số 29/2010/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn định mức biên chế của trung tâm dạy nghề công lập

Thông tư số 29/2010/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 138

Luật giáo dục đại học 2012 Luật giáo dục đại học 2012

Luật giáo dục đại học 2012
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 256
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo