Nghị định 19/2013/NĐ-CP Chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 19/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định 19/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (9 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 39 KB
 • Ngày Update: 27/02/2013
 • Lượt Download: 2.645

Nghị định 19/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 61/2006/NĐ-CP về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Xem thêm các thông tin về Nghị định 19/2013/NĐ-CP tại đây

Quyết định số 764/QĐ-TTg Quyết định số 764/QĐ-TTg Quyết định thành lập ủy ban quốc gia đổi mới giáo dục và đào tạo

Quyết định số 764/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25

Công văn 651/LĐTBXH-TCDN Công văn 651/LĐTBXH-TCDN Rà soát, điều chỉnh nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm theo Quyết định 826/QĐ-LĐTBXH

Công văn 651/LĐTBXH-TCDN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51

Công văn 7192/BGDĐT-VP Công văn 7192/BGDĐT-VP Về việc hướng dẫn giao ban vùng thi đua năm học 2012 - 2013

Công văn 7192/BGDĐT-VP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Nghị định quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục Nghị định quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục

Nghị định quy định trách nhiệm quản lý Nhà nước về giáo dục
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 167

Kế hoạch 77/KH-UBND Kế hoạch 77/KH-UBND Chương trình 80/CTr-UBND về "Phát triển các ngành dịch vụ trình độ, chất lượng cao giai đoạn 2011 - 2015" năm 2013

Kế hoạch 77/KH-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo