Nghị định 29/2013/NĐ-CP Chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 29/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định 29/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 40 KB
 • Ngày Update: 19/06/2013
 • Lượt Download: 377

Nghị định 29/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 92/2009/NĐ-CP về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Xem thêm các thông tin về Nghị định 29/2013/NĐ-CP tại đây

Quyết định số 46/2008/QĐ-TTg Quyết định số 46/2008/QĐ-TTg Về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020

Quyết định số 46/2008/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 31

Nghị định số 29/2010/NĐ-CP Nghị định số 29/2010/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

Nghị định số 29/2010/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 71

Nghị quyết 82/NQ-CP Nghị quyết 82/NQ-CP Chương trình hành động thực hiện Kết luận 21-KL/TW

Nghị quyết 82/NQ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 673

Quyết định số 579/QĐ-TTG Quyết định số 579/QĐ-TTG Về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho các tỉnh Bắc Kạn, Thái Bình, Thanh Hóa

Quyết định số 579/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29

Quyết định số 506/QĐ-TTG Quyết định số 506/QĐ-TTG Về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc

Quyết định số 506/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15
Xem thêm Chính sách