Nghị định 31/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 31/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định 31/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 192 KB
 • Ngày Update: 19/06/2013
 • Lượt Download: 585

Nghị định 31/2013/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Xem thêm các thông tin về Nghị định 31/2013/NĐ-CP tại đây

Nghị định số 46/2010/NĐ-CP Nghị định số 46/2010/NĐ-CP Quy định về thôi việc và thủ tục nghỉ hưu đối với công chức

Nghị định số 46/2010/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 499

Quyết định số 1506/QĐ-TTG Quyết định số 1506/QĐ-TTG Về việc bổ sung vốn mua giống cây trồng, thuốc thú y, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia năm 2010

Quyết định số 1506/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15

Nghị định của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ Nghị định của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ

Nghị định của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 164

Thông tư số 71/2008/TT-BTC Thông tư số 71/2008/TT-BTC Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 21/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/03/2008, Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 22/05/2008 của Thủ tướng Chính phủ

Thông tư số 71/2008/TT-BTC
 • Phát hành: Bộ Tài chính
 • Thông tư số 71/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 965/QĐ-TTg ngày 21/07/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 289/QĐ-TTg ngày 18/03/2008, Quyết định số 602/QĐ-TTg ngày 22/05/2008 của Thủ tướng Chính phủ và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2008/TT-BTC ngày 25/04/2008 của Bộ Tài chính.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 90 KB
 • Tìm thêm: Thông tư số 71-2008-TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định số 965-QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 49

Nghị định số 122/2008/NĐ-CP Nghị định số 122/2008/NĐ-CP Về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng

Nghị định số 122/2008/NĐ-CP
 • Phát hành: Chính phủ
 • Nghị định số 122/2008/NĐ-CP của Chính phủ: Về việc thực hiện phụ cấp khu vực đối với người hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội một lần, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 54 KB
 • Tìm thêm: Nghị định số 122-2008-NĐ-CP thực hiện phụ cấp khu vực
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 92
Xem thêm Chính sách