Nghị định 42/2013/NĐ-CP Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 42/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định 42/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 84 KB
 • Ngày Update: 14/05/2013
 • Lượt Download: 2.656

Nghị định 42/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục. Xem thêm các thông tin về Nghị định 42/2013/NĐ-CP tại đây

Quyết định 173/QĐ-TTg Quyết định 173/QĐ-TTg Về việc thành lập trường Đại học Nam Cần Thơ

Quyết định 173/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18

Công văn 8326/2012/BGDĐT-KHTC Công văn 8326/2012/BGDĐT-KHTC Kế hoạch triển khai phần mềm phổ cập giáo dục, chống mù chữ

Công văn 8326/2012/BGDĐT-KHTC
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 677

Quyết định số 959/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 959/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường Trung học phổ thông chuyên

Quyết định số 959/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60

Thông báo 43/2013/TB-BGDĐT Thông báo 43/2013/TB-BGDĐT Kết quả hội thảo khoa học quốc gia về dạy học Ngữ văn ở trường phổ thông Việt Nam

Thông báo 43/2013/TB-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 45

Thông tư quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường Cao đẳng nghề Thông tư quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường Cao đẳng nghề

Thông tư quy định về thành lập, cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, giải thể trường Cao đẳng nghề
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 183
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo