Nghị định 42/2013/NĐ-CP Tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 42/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định 42/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 84 KB
 • Ngày Update: 14/05/2013
 • Lượt Download: 2.656

Nghị định 42/2013/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục. Xem thêm các thông tin về Nghị định 42/2013/NĐ-CP tại đây

Quyết định số 959/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 959/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường Trung học phổ thông chuyên

Quyết định số 959/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 60

Chỉ thị số 417/CT-TTG Chỉ thị số 417/CT-TTG Về việc tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác Giáo dục quốc phòng - an ninh

Chỉ thị số 417/CT-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 54

Quyết định 171/2013/QĐ-TTg Quyết định 171/2013/QĐ-TTg Đổi tên Trường Đại học kỹ thuật Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh thành Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định 171/2013/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 36

Thông tư số 15/2012/TT-BGDĐT Thông tư số 15/2012/TT-BGDĐT Ban hành quy định về tiêu chuẩn đánh giá trung tâm Giáo dục thường xuyên

Thông tư số 15/2012/TT-BGDĐT
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 96

Công văn 3032/BGDĐT-GDTH Công văn 3032/BGDĐT-GDTH Hướng dẫn kiểm tra đánh giá cuối năm môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 năm học 2012-2013

Công văn 3032/BGDĐT-GDTH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.074
Xem thêm Giáo dục - Đào tạo