Nghị định 43/2013/NĐ-CP Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 43/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định 43/2013/NĐ-CP dự phòng

  • Xếp hạng: (1 Vote )
  • Phát hành: Chính phủ
  • Loại bản quyền: Miễn phí
  • Size: 55 KB
  • Ngày Update: 20/05/2013
  • Lượt Download: 1.173

Nghị định 43/2013/NĐ-CP hướng dẫn Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Xem thêm các thông tin về Nghị định 43/2013/NĐ-CP tại đây

Thông tư số 16/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với người lao động làm việc tại địa bàn Trường Sa và DKI Thông tư số 16/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với người lao động làm việc tại địa bàn Trường Sa và DKI

Thông tư số 16/2011/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với người lao động làm việc tại địa bàn Trường Sa và DKI
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 25

Nghị định 101/2013/NĐ-CP Nghị định 101/2013/NĐ-CP Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Nghị định 101/2013/NĐ-CP
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 931

Nghị định 36/2013/NĐ-CP Nghị định 36/2013/NĐ-CP Vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

Nghị định 36/2013/NĐ-CP
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 357

Công văn 4648/LĐTBXH-LĐTL Công văn 4648/LĐTBXH-LĐTL Về tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc

Công văn 4648/LĐTBXH-LĐTL
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 40

Công văn 247/LĐTBXH-LĐTL Công văn 247/LĐTBXH-LĐTL Về xây dựng thang lương, bảng lương

Công văn 247/LĐTBXH-LĐTL
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 233
Xem thêm Lao động - Tiền lương