Nghị định 45/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 45/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định 45/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (6 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 88 KB
 • Ngày Update: 20/05/2013
 • Lượt Download: 5.943

Nghị định 45/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động. Xem thêm các thông tin về Nghị định 45/2013/NĐ-CP tại đây

Nghị định 41/2012/NĐ-CP Nghị định 41/2012/NĐ-CP Quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị định 41/2012/NĐ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 91

Quyết định 630/QĐ-TTg Quyết định 630/QĐ-TTg Phê duyệt Chiến lược phát triển dạy nghề thời kỳ 2011 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 630/QĐ-TTg
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 91

Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP Hướng dẫn thực hiện chế độ lao động và sử dụng kết quả lao động, dạy nghề của phạm nhân trong các trại giam

Thông tư liên tịch số 04/2010/TTLT-BTC-BCA-BQP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 107

Quyết định 169/2013/QĐ-TLĐ Quyết định 169/2013/QĐ-TLĐ Quy chế quản lý Tài chính Công đoàn

Quyết định 169/2013/QĐ-TLĐ
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 492

Công văn 888/LĐTBXH-LĐTL Công văn 888/LĐTBXH-LĐTL Giải quyết chế độ đối với người lao động khi thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Công văn 888/LĐTBXH-LĐTL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 43
Xem thêm Lao động - Tiền lương