Nghị định 66/2013/NĐ-CP Tăng lương tối thiểu chung 2013

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 66/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định 66/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (2 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 43 KB
 • Ngày Update: 04/07/2013
 • Lượt Download: 9.516

Nghị định 66/2013/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang do Chính phủ ban hành. Xem thêm các thông tin về Nghị định 66/2013/NĐ-CP tại đây

Quyết định 6089/QĐ-UBND Quyết định 6089/QĐ-UBND Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện dự án quy hoạch phát triển nhân lực thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020

Quyết định 6089/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 16

Công văn 3270/BNN-TCCB Công văn 3270/BNN-TCCB Báo cáo thực trạng các ngạch viên chức ngành khoa học và công nghệ

Công văn 3270/BNN-TCCB
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình Quyết định 09/2013/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Quyết định 09/2013/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 247

Thông báo 4606/2012/TB-BLĐTBXH Thông báo 4606/2012/TB-BLĐTBXH Hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần vào dịp nghĩ lễ, tết năm 2012

Thông báo 4606/2012/TB-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 424

Thông tư 27/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư 27/2014/TT-BLĐTBXH Lấy ý kiến đại diện người lao động khi xây dựng chính sách lao động

Thông tư 27/2014/TT-BLĐTBXH
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40
Xem thêm Lao động - Tiền lương