Nghị định 71/2013/NĐ-CP Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 71/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định 71/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 192 KB
 • Ngày Update: 14/07/2013
 • Lượt Download: 1.412

Nghị định 71/2013/NĐ-CP đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Xem thêm các thông tin về Nghị định 71/2013/NĐ-CP tại đây

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND Quyết định 42/2012/QĐ-UBND Bãi bỏ Quyết định 02/2009/QĐ-UBND và 82/2009/QĐ-UBND về mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Quyết định 42/2012/QĐ-UBND
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 32

Quyết định số 1453/QĐ-TTG Quyết định số 1453/QĐ-TTG Về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Lương thực miền Nam

Quyết định số 1453/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14

Quyết định số 1437/QĐ-TTG Quyết định số 1437/QĐ-TTG Về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam

Quyết định số 1437/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13

Công văn 603/TTg-ĐMDN Công văn 603/TTg-ĐMDN Điều chỉnh sắp xếp lao động trong phương án cổ phần hóa Tổng công ty Mía đường I

Công văn 603/TTg-ĐMDN
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 21

Quyết định số 03/2011/QĐ-TTG Quyết định số 03/2011/QĐ-TTG Ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại

Quyết định số 03/2011/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 61
Xem thêm Doanh nghiệp