Nghị định 71/2013/NĐ-CP Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

Chọn link tải về và phương thức tải

Link Download Nghị định 71/2013/NĐ-CP chính:

Link download Nghị định 71/2013/NĐ-CP dự phòng

 • Xếp hạng: (1 Vote )
 • Phát hành: Chính phủ
 • Loại bản quyền: Miễn phí
 • Size: 192 KB
 • Ngày Update: 14/07/2013
 • Lượt Download: 1.388

Nghị định 71/2013/NĐ-CP đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Xem thêm các thông tin về Nghị định 71/2013/NĐ-CP tại đây

Công văn 802/2013/TCHQ-GSQL Công văn 802/2013/TCHQ-GSQL Ủy quyền trong hợp đồng thuê kho ngoại quan của doanh nghiệp nước ngoài

Công văn 802/2013/TCHQ-GSQL
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 108

Quyết định số 1715/QĐ-TTG Quyết định số 1715/QĐ-TTG Phê duyệt Đề án đổi mới quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp theo hướng không phân biệt hình thức sở hữu và điều chỉnh, quản lý, hoạt động, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước

Quyết định số 1715/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40

Luật số 60/2005/QH11 Luật số 60/2005/QH11 Luật doanh nghiệp của Quốc hội

Luật số 60/2005/QH11
 • Phát hành: Quốc hội
 • Download.com.vn xin giới thiệu Luật số 60/2005-QH11 của Quốc hội ban hành về Luật doanh nghiệp được ban hành ngày 21 tháng 11 năm 2005 căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Tài liệu
 • Dung lượng: 1,1 MB
 • Tìm thêm: Luật doanh nghiệp tải Luật doanh nghiệp
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 25.355

Quyết định số 88/2009/QĐ-TTG Quyết định số 88/2009/QĐ-TTG Về việc ban hành quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam

Quyết định số 88/2009/QĐ-TTG
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 207

Nghị quyết số 61/NQ-CP Nghị quyết số 61/NQ-CP Giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh

Nghị quyết số 61/NQ-CP
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 71
Xem thêm Doanh nghiệp